Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 3

Skapad 2018-10-09 13:34 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Engelska
Time for English! I engelskan kommer du att få möta nya ord, som kan öppna en helt ny värld för dig. En värld som inte har några gränser och där du kan prata med nästan vem du vill... Good luck and enjoy the ride!

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • förstå och använda enkla ord, uppmaningar och vardagsfraser
 • delta i enkla samtal, dialoger och lekar
 • läsa och skriva nya ord och fraser inom kända områden

 

Innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta med: 

 • rollspel och lekar
 • sånger
 • ramsor
 • att skriva och stava ord och enkla meningar
 • enkla texter på engelska
 • spel
 • olika medier
 • hur det är att leva i något engelskspråkigt område/land

 

Arbetssätt

Det här läsåret kommer vi att ha fokus på talad engelska och kommunikation. Vi kommer att träna på ord som anknyter till vardagen och barns intressen. Detta kommer vi att öva genom att titta på filmer och sedan göra övningar som passar till filmens innehåll t.ex. rollspel, lekar, ramsor, sånger mm. 

Dessutom kommer vi att träna på att skriva engelska med tyngdpunkt på enkla ord inom kända områden, t ex färger, djur, kroppen och familjen, samt meningar och meddelanden.

Vi arbetar med "Join the Quest" som läromedel. Detta kompletterar vi med olika digitala medier såsom "Pick a colour" och "The game".

 

Redovisning

Du kommer att visa dina kunskaper när du:

 • deltar i klassrumssamtal, parläsning och rollspel
 • deltar i lekar och spel
 • arbetar med böcker och stenciler

Matriser

En
Engelska åk 3

Lyssna
(förstå och tolka)
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t ex hälsningsfraser, "cat", "sit down", "My name is...")
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen. "How are you?" "Sit down." "My name is..."
Förstår enkla, korta instruktioner och samtal som handlar om saker som eleven känner till.
Tala
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan säga enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor.
Kan använda enkla inövade ord och meningar i kända situationer som eleven har varit med om tidigare.
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t.ex. ”My name is…” . "What is your name..." "This is a cat" "The colour is pink"
Använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap. T.ex var jag bor, vem jag är och mina intressen.
Samtala
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Deltar i samtal genom att svara enkelt på direkta frågor, t.ex. "What is this? Cat. What is your name? Tom."
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att besvara och ställa frågor inom kända ämnesområden och situationer.
Läsa
(förstå och tolka)
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan läsa och förstå välkända ord kopplat till bilder t ex boy, cat.
Kan läsa och förstå välkända ord utan bildstöd.
Kan läsa och förstå enstaka välkända enkla meningar ("It is a cat")
Kan läsa och förstå enklare kortare instruktioner (t ex Colour the numbers).
Skriva
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan skriva av kända enkla ord kopplade till bilder.
Kan skriva kända enkla ord kopplade till bilder.
Kan skriva kända, enkla meningar kopplade till bilder. T ex "It is a cat".
Kan skriva mycket enkla texter med hjälp av kända ord och enkla meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: