Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läs- och skrivinlärning år 1

Skapad 2018-10-09 14:06 i Trönö skola Söderhamn
Läsa och skriva i år 1
Grundskola 1 Svenska
Vem är Larry och Emma? Vart tar Sulan vägen? Vad händer i huset på Alvägen? Detta är frågor som vi tillsammans kommer att fundera över och få svar på under år 1 när vi jobbar med din läs- och skrivinlärning.

Innehåll

 

Arbetsområdets mål - detta ska du lära dig

Hur bokstäverna ser ut och hur de låter.

Forma bokstäverna.

Hitta bokstäverna på tangentbordet.

Känna igen några ordbilder som vi arbetat med.

Kunna göra en enkel mening, skriva eller lägga med ordbilder.

Läsa och förstå enkla meningar.

Undervisning - så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att träna alfabetet och sambandet mellan ljud och bokstav.

Vi kommer att arbeta med olika lässtrategier t.ex. ordbilder och ljudning

Vi kommer att ha högläsning varje dag och i samband med denna arbeta med läsförståelsen genom olika typer av textsamtal.

Du kommer att få träna på att forma bokstäverna, både stora och små. 

Vi kommer att skriva enkla berättelser gemensamt och undersöka språkets struktur med stor/liten bokstav och punkt. 

Du kommer att få skriva egna texter för hand och på lärplatta.

Vi kommer att arbeta med muntligt berättande och att lyssna på varandra.

Bedömning - så här visar du vad du lärt dig

Vi använder oss av Skolverkets bedömningsstöd. 

Vi lyssnar på dig när du läser. Vi ställer frågor till dig på texten. Du får berätta hur bokstäverna i alfabetet låter, och vad de heter. 

Vi läser dina egna skrivna texter och tittar på hur du formar bokstäverna. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: