Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2018-10-09 14:16 i Hallsta skola Norrtälje
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 6 Svenska
När du inte vet hur något ska göras behöver du tydliga och enkla instruktioner. Det kan till exempel vara när du ska koppla in en dator, laga en maträtt eller spela ett spel. Det är viktigt att instruerande texter är lätta att följa, annars blir det lätt fel. Nu ska du få lära dig skriva instruerande texter. Vi utgår från boken Zick Zack och lär oss vad som behöver vara med i en instruktion för att den ska vara lätt att följa. Vi skriver också korta och tydliga meningar med verb i imperativ. Vi avslutar arbetsområdet med att skriva varsin text på egen hand.

Innehåll

 

Tid

Vecka 43-46

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • förstå syftet med enkla instruktioner
 • kunna strukturera en instruerande text med en passande rubrik, lista på material som behövs och en arbetsgång i punktform och kronologisk ordning.
 • kunna skriva verb i imperativform.
 • kunna knyta samman stegen i arbetsgången med hjälp av tidsord.
 • kunna använda beskrivande verb och adjektiv.
 • kunna bedöma din egen och andras texter genom att ge positiva kommentarer och kommentarer på vad som kan bli bättre.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om instruerande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som bygger upp en instruerand text.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

Bedömning

 Jag kommer att bedömma

 • din avslutande skrivna text, utifrån matrisen nedan.
 • din förmåga att läsa och förstå en instruerande text.
 • din förmåga att ge och ta emot respons

Uppgifter

 • Recept

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Instruerande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SYFTE
Förstår syftet med mycket enkla instruktioner, som till exempel enkla recept.
Förstår syftet och fördelarna med skrivna instruktioner. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att skrivna instruktioner kan användas inom en mängd områden. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
INNEHÅLL
Innehållet är mycket enkelt och relativt begripligt.
Innehållet är relativt tydligt.
Innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
STRUKTUR
Skriver kortfattat och har svårt att följa strukturen för en instruerande text.
Försöker använda strukturen för instruerande text.
Använder strukturen för en instruerande text och anpassar texten till strukturen.
- rubrik
Nämner målet med texten i förbigående.
Skriver målet som rubrik.
Skriver målet som en väl formulerad rubrik.
- material
Nämner något/några få material.
Listar de material som behövs.
Listar material och mängd under en rubrik.
- arbetsgång
Behöver hjälp för att få med alla steg i rätt ordning.
Får med de flesta stegen, skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg i rätt ordning och skriver tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder enstaka språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
- textbindning
Knyter samman de olika stegen med enstaka sambandsord som ”och sen”.
Använder några sambandsord för tid till exempel först, därefter, sedan, när.
Använder ett bredare urval av sambandsord som till exempel medan, under tiden, slutligen.
- verb i imperativ
Använder ett du-tilltal, till exempel ”du lägger i bananen och sen mosar du den”.
Använder ett mera opersonligt tilltal, till exempel ”man ska mosa bananen”.
Börjar meningarna med verb i imperativ och utelämnar du och man.
- ämnesspecifika ord
Har ett mycket enkelt ordval med få ämnesspecifika ord.
Använder i viss grad ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord för material och måttangivelser.
- beskrivande ord
Använder enkla verb.
Använder beskrivande verb.
Använder beskrivande verb, adjektiv och adverb.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: