Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska- Literature project

Skapad 2018-10-09 14:23 i LMH-enheten Uppsala
Läsning av engelsk skönlitteratur.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Någon har sagt: "You can´t buy happiness but you can buy books And that´s kind of the same thing" Har hen rätt? Svaret på den frågan kanske du redan har.Om du inte har det, kommer du att få möjlighet att ta reda på det...

Innehåll

Det vi ska göra under några veckor är att läsa en skönlitterär bok på engelska. Vi kommer att arbeta med läsning ur olika perspektiv, diskutera innehållet och ha några skriftliga uppgifter.

Vi kommer att arbeta med detta under veckorna 40-47.

Slutgiltig redovisning är under vecka 48, men vi kommer att ha flera avstämningar under loppets gång. 

Så här kommer vi att arbeta

Enskild läsning av en skönlitterär bok samt muntliga och skriftliga uppgifter/avstämningar.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Diskussioner
 • Skriftlig inlämningsuppgift

Lektionsplanering

 • Enskild läsning
 • Uppgifter som du ska besvara och arbeta enskilt med.
 • Diskussioner/ samtal i grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Läsning av skönlitterär bok

E
C
A
Förståelse
 • En  E 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • En  E 9
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
 • En  E 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet av texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: