👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige åk 4

Skapad 2018-10-09 14:29 i Sunnansjö skola Ludvika
Grundskola 4 Bild Geografi
Hur ser det ut i olika delar av vårt land, Sverige? Vilka naturresurser finns i landet och vad använder vi dem till? Lever människor lika i de södra delarna av landet, som de gör i norr? Vilka spännande platser finns det att besöka?

De frågorna och många fler kommer du att få svar på i detta tema!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Hitta platser på en karta och veta vad färgerna och de vanligaste symbolerna på kartan betyder.
 • Namn på Sveriges landskap, orter, berg, hav, sjöar och vattendrag.
 • De olika svenska natur- och kulturlandskapen, deras utmärkande drag och var de finns.
 • Hur Sveriges natur-och kulturlandskap växt fram, förändras med tiden och påverkar människors och djurs levnadsvillkor.
 • Hur vi människor använder Sveriges naturresurser och hur det påverkar levnadsvillkoren för människor och djur på olika platser i Sverige.

      Du kommer även att få träning i muntligt framträdande.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Studera och arbeta med olika typer av kartor.
 • Se på ”Geografens testamente"- Den stora Sverigeresan.
 • Spela "Elevspel".
 • Gemensamma lärarledda lektionspass.
 • Söka fakta, skriva om, och munligt redovisa om landskap.
 • Lyssna på kompisarnas redovisningar.

Vad som kommer att bedömas:

 • Din förmåga att använda kartor.
 • Dina kunskaper om Sveriges namngeografi.
 • Dina kunskaper om Sveriges natur-och kulturlandskap.
 • Din förmåga att resonera kring processer som ändrar Sveriges natur-och kulturlandskap, och vilka konsekvenser det får för djur, natur och människor.

Hur du får visa vad du kan:

 • Kartprov (muntligt eller skriftligt väljer du själv)
 • Muntlig redovisning av landskap.
 • I diskussioner under lektionerna.
 • Skriftligt förhör/prov.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Bl Ge
Bedömningsmatris för arbetsområde Geografi - Sverige år 4

Bra
Väldigt bra
Superbra
Använda karta
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du hittar en plats i kartboken genom att söka i registret och ser vilken sida du ska leta på. Du letar sedan över hela sidan för att hitta platsen du söker. Du vet vilken färg åker, skog och vatten har på kartan.
Du hittar en plats i kartboken genom att söka i registret och ser vilken sida du ska leta på. Du ser även vilken bokstav och siffra du kan få hjälp av. När du letar hamnar du dock aningens snett och tar hjälp av antingen bokstaven *eller* siffran, och får fortfarande leta en stund innan du hittar platsen.
Du hittar en plats i kartboken genom att söka i registret och ser vilken sida du ska leta på, och vilken bokstav och siffra du kan få hjälp av. Du hittar snabbt det avgränsade området du ska söka i, och har lätt att hitta platsen du söker. Du vet kartans färg/symbol för äng, skog, vatten, berg, stad och bergstopp.
Sveriges namngeografi
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan peka ut Sverige på en världskarta och tala om i vilken världsdel Sverige ligger, samt peka ut och namnge: - de 3 stora landsdelarna i Sverige. - 5st landskap i varje landsdel. - 3 av de 5 stora vatten som omger Sverige. - 3 av Sveriges största sjöar. - 5 av Sveriges största städer - minst ett berg i Sverige.
Du kan förutom "bra-nivån" även peka ut några fler landskap, sjöar och platser i Sverige.
Du kan peka ut Sverige på en världskarta och tala om i vilken världsdel Sverige ligger, samt peka ut och namnge: - alla Sveriges landskap - alla de 5 stora vatten som omger Sverige. - minst 5st av Sveriges största sjöar. - minst 5st av Sveriges största städer, samt ytterligare några städer/tätorter.
Beskriva lägen på geografiska objekt
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du är lite osäker och behöver lärarens stöd när du ska visa en given plats på kartan. Du kan de 4 väderstrecken N, S, Ö, V, men använder dem inte när du förklarar var en plats finns.
Du är ganska säker men måste fundera innan du kan peka ut en given plats på kartan. Du funderar och resonerar på egen hand utan hjälp av läraren. Du kan alla 8 väderstrecken och använder dem ibland när du förklarar var en plats finns.
Du är säker när du pekar ut givna platser på kartan. Du behöver inte fundera. Du kan alla 8 väderstrecken och använder dem för att förklara var en plats finns.
Kunskaper om natur-och kulturlandskap
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan ge exempel på 3st natur- eller kulturlandskap som finns i Sverige.
Du kan ge exempel på minst 3st natur- eller kulturlandskap, samt berätta var i landet vi kan hitta dem.
Du kan ge exempel på minst 3st natur- eller kulturlandskap, berätta var i landet vi kan hitta dem, samt ge exempel på hur vi människor uttnyttjar de olika områdena.
Se samband
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan peka ut en stad/ort i Sverige och berätta i vilken slags natur/kulturlandskap den ligger. Du kan berätta om varför människor först drog sig dit och utvecklade platsen, och varför det bor många/få eller inga människor där i dag.
Du kan ge exempel på 2st städer/orter som ligger i olika typer av natur/kulturlandskap. Du kan berätta om varför människor först drog sig dit och utvecklade platserna, och varför det bor många/få eller inga människor där i dag.
Du kan, genom att peka på en karta, ge exempel på var i Sverige vi hittar de olika natur- och kulturlandskapen **berg/fjäll, skog, åker** och **kust**. Du kan berätta i stora drag om hur befolkningen är fördelad över Sverige idag, och förklara varför det ser ut så.