Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food Assignment

Skapad 2018-10-09 14:30 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Engelska
In this assignment you will get the chance to write about your favorite food and favorite restaurant.

Innehåll

In this assignment you will get the chance to write about your favorite food and restaurant. The restaurant can be a real one, or it can be one that you make up, your imagination is the only limit!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9

Matriser

En
Skriftlig produktion engelska

SKRIVFÄRDIGHETER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Jag kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner. Jag skriver enstaka fraser som ej knyts ihop. Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Kan ofta inte göra mig förstådd.
Jag kan skriva en enkel text med sammanhang om vardagshändelser med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå ibland vara intresseväckande och delvis utvecklat. Kan ibland inte göra mig förstådd.
Jag kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel. Kan göra mig förstådd utan större problem.
Jag kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne samt uttrycka mina åsikter och reflektioner. Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför. Är lätt att förstå.
Ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd. Jag väljer enkla ord utan variation. Gör mig inte alltid förstådd.
Jag väljer ord som resulterar i att jag gör mig förstådd. Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera mig.
Ordförrådet är relativt utvecklat/synonymrikt och någorlunda varierat. Några avancerade ord och en del idiomatiska utryck.,
Ordförrådet är utvecklat och varierat och användandet av mer avancerad ord + idiomatisk är utvecklat. Ordförrådet är väl anpassat till ämnet och du kan något "specialuttryck"
Stavning
Jag gör stavfel på enkla och redan bekanta ord, vilket stör begripligheten.
Jag gör vissa stavfel som ibland kan försvåra textens begriplighet.
Jag gör några stavfel i texten och de påverkar inte begripligheten nämnvärt.
Jag stavar i stort sett korrekt. Endast ett fåtal stavfel förekommer.
Grammatik
Jag använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Gör ofta fel som förstör.
Jag använder en enkel grammatik. Visar vilja att använda nyförvärvade grammatiska kunskaper. Gör vissa fel som kan störa förståelsen.
Jag nyttjar grammatik anpassad för årskursen. Gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen
Jag visar på god kännedom gällande grammatik anpassad för årskursen. Gör få eller inga fel.
Meningsbyggnad
Jag konstruerar korta, enkla meningar. Har ofta fel (t.ex svensk) ordföljd, som stör förståelsen.
Jag konstruerar korta, enkla meningar. Har ibland fel ordföljd, som kan störa förståelsen.
Jag försöker variera mig med korta och långa meningar. Har i stort sett rätt ordföljd. Jag använder några "linking words/transition words"
Jag varierar meningsbyggnaden och visar på god kunskap gällande ordföljd. Jag använder "linking words/transition words" på ett medvetet sätt.
Struktur
Texten saknar struktur, t.ex saknas inledning och avslutning. Innehållet blir rörigt och svårt att följa.
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning. Vissa delar kan vara svåra att följa.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning. Lätt att följa.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning Är indelad i väl avgränsade stycken. Lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: