Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi läser Sandor slash Ida

Skapad 2018-10-09 15:06 i Hallsta skola Norrtälje
Vi läser boken Sandor slash Ida av Sara Kadefors och arbetar med läsförståelse.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi Läser den prisbelönta ungdomsromanen Sandor slash Ida skriven av Sara Kadefors såväl högt tillsammans som tyst på egen hand. Våra reflektioner och åsikter delar vi med oss i vår läslogg samt i gruppdiskussioner. Vi tittar även på filmen med samma titel och jämför med boken. Avslutningsvis delar vi upp och läser kapitlet om ungdomslitteraturens historia (Digilär) och redovisar för varandra.

Innehåll

Syfte - Varför?

 •    Läsa och analysera skönlitteratur
 •    Kommunicera i tal och skrift om det vi läst

Tidsperiod- När?

 •  V. 41-48

    

Centralt innehåll - Vad?

 • Utveckla din läsförmåga
 • Utveckla din läsförståelse
 • Analysera och reflektera över innehåll
 • Diskutera budskap, teman och motiv tillsammans i mindre grupp och i helklass

Arbetssätt - Hur?

 • Högläsning
 • Egen läsning
 • Reflektera
 • Skriva läslogg
 • Diskussioner

Bedömning - Vad kommer att bedömas?

 • Jag bedömer dina läsloggar genom att titta på din förmåga att reflektera över tex budskap, teman, koppla tankar och händelser till egna erfarenheter, till annan bok/film och till omvärlden. 
 • Jag bedömer din delaktighet i diskussionerna.

Uppgifter

 • Lämna in läslogg 1 (Sandor/Ida) t.o.m. s. 51

 • Lämna in läslogg 2 (Sandor/Ida)

 • Lämna in läslogg 3 (Sandor/Ida)

 • Lämna in läslogg 4 (Sandor/Ida)

 • Lämna in läslogg 5 (Sandor/Ida)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Sandor /slash/ Ida

F
E
C
A
Lässtrategier
Ännu inte nått godkänd nivå.
Eleven kan läsa skönlitteratur /.../ med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier /.../.
Eleven kan läsa skönlitteratur /.../med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier /.../.
Eleven kan läsa skönlitteratur /.../med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier /.../.
Läsförståelse och textkoppling
Ännu inte nått godkänd nivå.
Genom att göra enkla sammanfattningarav olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningarav olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningarav olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Reflektion
Ännu inte nått godkänd nivå.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva läslogg
Ännu inte nått godkänd nivå.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Samtala om boken och dess upphovsman
Ännu inte nått godkänd nivå.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: