Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, geometri år 7

Skapad 2018-10-09 15:11 i Stordammens skola Uppsala
Planering av kapitel 2, geometri, Matte Direkt 7, tredje upplagan.
Grundskola 7 Matematik
Vi lever i en tredimensionell värld, hur skulle världen se ut om den var tvådimensionell eller endimensionell?

Innehåll

Tid: v.41 – v.46

Viktiga begrepp att känna till: endimensionell, längd, sträcka, meter, tvådimensionell, area, yta, kvadratmeter, tredimensionell, volym, kropp, kubikmeter, kant, sidoyta, basyta, hörn, prisma, rätblock, kub, pyramid, månghörning, sida, diagonal, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rak vinkel, vinkelsumma, likbent triangel, liksidig triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, parallell, parallelltrapets, parallellogram, romb, kvadrat, rektangel, bas, höjd, begränsningsyta

 

Du ska kunna:

  • Ge exempel på och beskriva något endimensionellt, tvådimensionellt och tredimensionellt.
  • Beskriva vinklar samt känna till begreppet vinkelsumma.
  • Beräkna omkrets och area av månghörningar
  • Beräkna volym av prismor och rätblock
  • Enheter för längd, area och volym
  • Beräkna arean av begränsningsytor

 

Bedömning:

Bedömning sker kontinuerligt under arbetsområdet när vi arbetar muntligt.

Arbetsområdet avslutas med ett prov v.46 tisdagen den 13/11.

 Matriser

Ma
Allmän matris matematik

betygsgrund saknas
Eleven har ej visat muntligt eller skriftligt att förmågan eller att aktuellt begrepp är befäst.
E
C
A
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
.
..
..:
Problemlösning
Kvaliteten på de strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
.
..
...
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang
.
..
...
Metod
I vilken grad eleven behärksar olika matematiska metoder.
.
..
...
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck (språk och representation)
.
..
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: