👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet- natur, teknik och språkutveckling

Skapad 2018-10-09 15:24 i Solsidans förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Vi arbetar i projektet Läslyftet med modulen Natur, teknik och språkutveckling.

Innehåll

BAKGRUND

I Läslyftet får vi möjligheten att omsätta teori i praktik genom att pröva nya ideér och metoder i undervisningen. Modulen handlar om att arbeta språk-och kunskapsutvecklande med naturvetenskap och teknik. Den belyser också hur man kan fånga och utveckla barnens tankar om naturvetenskapliga fenomen.

MÅL

Målet är utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling och ta tillvara på deras intresse för texter, bilder och skriftspråk med fokus på naturvetenskap och teknik.

METOD/Arbetsgång

Modulen består av fyra delar:

-Naturvetenskapsverb

-Barns arbetsteorier om naturvetenskap

-Teknik i barnlitteraturen

- Boksamtal om naturvetenskap

Varje del i modulen består av olika moment där pedagogerna har en individuell förberedelse, ett kollegialt arbete, undervisningsaktiviteter och en gemensam uppföljning av arbetet.

Undervisningsaktiviteterna kan se ut på olika sätt i verksamheten utifrån barngrupp och ålder.

DOKUMENTATION

Dokumentationen sker i Unikum i barnens lärloggar.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Utvärdering sker enskilt, i arbetslagen och i gruppträffarna.

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016