👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska träd

Skapad 2018-10-09 15:36 i Almekärrsskolan Lerum
Ett arbete kring några av de löv och barrträd som finns både i vårt närområde och hela landet.
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)
Vi kommer under en period att arbeta med några vanliga svenska träd. Vad har vi för olika träd i Sverige? Vad är barrträd och lövträd? Vad heter trädets olika delar? Hur blir det nya träd?

Innehåll

Vad du ska lära dig

Du ska lära dig:

 • skillnaden mellan löv- och barrträd
 • känna igen och namnge (artbestämma) fem vanliga svenska träd
 • trädens olika kännetecken (tex. bär, kottar, frön)
 • trädets olika delar (tex rötter, stam, gren, kvist, löv, krona) och dess olika funktioner
 • hur det kan bli nya träd (trädets livscykel)
 • samtala om det vi studerar

 

Hur ska du lära dig detta?

Genom att:

 • studera, undersöka och jämföra löv, barr, kottar, frukter, frön m.m. från olika träd
 • samtala och diskutera i helklass
 • läsa i läroböcker 
 • arbeta med olika arbetsblad
 • se på film
 • göra en egen trädbok med faktatexter om flera olika träd

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

 • sortera träden utifrån deras kännetecken
 • namnge några av våra vanligaste löv- och barrträd
 • trädets olika delar och vad de har för funktion
 • beskriva ett träds liv från frö till träd, dess livscykel
 • skriva faktatexter om några olika träd

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3