👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akvarell - landskap

Skapad 2018-10-09 15:37 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi kommer att bekanta oss med materialet och tekniken i akvarell. Sen kommer vi att måla ett landskap, som är kopplat till någon egen erfarenhet, åsikt eller upplevelse.

Innehåll

 

Vad ska vi göra?   Vi ska lära oss skapa ett landskap i akvarell. 

Centralt innehåll

 

 

Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande.
 

 

Kunskapsmål:

 

Utveckla din förmåga att på ett personligt sätt gestalta ett fantasi landskap med hjälp av överskärningar och färgperspektiv för att skapa djup och en harmonisk komposition. Lära känna tekniken, och pröva olika sätt för att uttrycka dig.

 

 

 

ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion  i bildarbetet.

 

 

Akvarell

 

Det finns två grundläggande akvarelltekniker:

 

1.    Vått –i -vått då man målar på fuktigt papper.  

 

2.     Vått- på – torrt då man målar på torrt papper.

 Alla andra tekniker är kombinationer av dessa två. Akvarellmålning skall var ren och fräsch. Överarbeta den inte. Räkna inte med att fullständigt kunna styra din akvarellmålning

 

 

Uppgifter

 • Akvarell landskap

Matriser

Akvarell - landskap

Rubrik 1

 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  E 9   Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 9   I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 9   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 9   Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
 • Bl  C 9   Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  C 9   I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl  C 9   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
 • Bl  C 9   Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
 • Bl  A 9   Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  A 9   I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 9   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  A 9   Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Nivå
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Nivå E
på ett i huvudsak fungerande sätt enkelt bildspråk
Nivå C
relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer
Nivå A
väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
Aspekt 1