👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 9

Skapad 2018-10-09 15:59 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Inledning/Syfte Välkommen tillbaka till ett sista läsår med hem- och konsumentkunskap. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i ett hem ger dig viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och för att kunna göra medvetna val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Under höstterminen kommer vi att arbeta teoretiskt och praktisk med ekonomi och konsumtion.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

Bli medveten om hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.

           Kunna göra jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och förstå hur dessa alternativ påverkar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. 

      Veta dina rättigheter och skyldigheter som konsument.  

      Kunna jämföra några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.

 

I undervisningen ska vi ha:

·         Genomgångar.

·         Diskussioner och gruppsamtal.

·         Läxförhör

·         Fördjupningsuppgift

·         Titta i läroboken, stenciler och på hemsidor och film.

 

 

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

 

Praktiska färdigheter som bedöms är:

 

·       Hur du planerar, organiserar och tillagar måltider och genomför andra uppgifter i köket. (Exempelvis i vilken ordning du väljer att genomföra uppgiften, hur väl du använder tiden samt hur väl du genomför efterarbetet, följer recept och instruktioner.)

 

·       Hur du använder metoder, matvaror och utrustning på ett säkert och fungerande sätt. (Exempelvis hur du sköljer, skalar, hackar, kokar och steker.)

 

·       Hur du hanterar och tar tillvara på matvaror och förpackningar när du tillagar och serverar. (Exempelvis resurser, hygien och rengöring samt källsortering.)

 

    Hur du skapar och serverar måltiden. (Exempelvis balans/tallriksmodell, portionsstorlek, servering/måltidsmiljö.) 

 

 

Teoretiska kunskaper som bedöms är:

 

·         Hur utvecklade dina slutsatser och förklaringar är när du dokumenterar och resonerar.

·         Hur väl du underbygger dem med ämnesfakta- hur sakliga de är. (Jag tror/ Jag tycker/Jag vet)

·         Hur väl du anknyter dina slutsatser och förklaringar till perspektiven hälsa, ekonomi och miljö i arbetsområdet.

·         Hur väl genomtänkta dina jämförelser, slutsatser och förklaringar är.

·         Hur väl du använder fakta, termer och begrepp från arbetsområdet muntligt och skriftligt.

 

 

 

 

Vi kommer att göra en halvtidspaus där ni kommer få ge mig feedback på hur det gått. Kursen utvärderas genom fördjupningsuppgift, läxförhör samt ditt engagemang och delaktighet i klassrummet.

 

 

 

Uppgifter

  • Inred ett eget boende

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris HKK

Genom undervisningen i ämnet hem-och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  • Hkk   planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  • Hkk   hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Förmåga att: planera tillaga
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Förmåga att: använda metoder och utrustning
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Förmåga att: välja tillvägagångssätt motivera sina val med hänsyn till hälsoaspekten.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa.
Förmåga att: välja tillvägagångssätt motivera sina val med hänsyn till ekonomiaspekten.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till ekonomi.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till ekonomi.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till ekonomi.
Förmåga att: välja tillvägagångssätt motivera sina val med hänsyn till miljöaspekten.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till miljö.
Förmåga att: ge omdömen om arbetsprocess och resultat
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Förmåga att: resonera kring varierade och balanserade måltider
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Förmåga att: göra jämförelser mellan olika konsumtionsval och deras koppling till privatekonomi
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Förmåga att: resonera kring konsekvenser av konsumtionsval och handlingar i hemmet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Förmåga att: resonera kring konsumentens rättigheter och skyldigheter.
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.