👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3 2018/19

Skapad 2018-10-09 16:41 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Engelska talas i stora delar av världen och av många människor. Vi möter språket i kontakt med andra, såväl borta som hemma, under resor vi gör, i tv-soffan framför en film, genom tv/dator-spel och klipp på youtube. Att lära sig engelska ger oss en möjlighet att kommunicera med andra och förstå vår omvärld.
Grundskola 3 Engelska
Engelska talas i stora delar av världen och av många människor. Vi möter språket i kontakt med andra, såväl borta som hemma, under resor vi gör, i tv-soffan framför en film, genom tv/dator-spelen och youtube klippen. Att lära sig engelska ger oss en möjlighet att kommunicera med andra och förstå vår omvärld.

Innehåll

Mål

Du ska kunna förstå enkel talad engelska.

Du ska kunna läsa och förstå enkla texter, som t ex instruktioner.

Du ska kunna uttrycka dig muntligt, exempelvis berätta något om dig själv och om de arbetsområden vi arbetar med. 

Du ska kunna skriva enkla texter som t ex meddelande, dialoger eller beskrivningar. 

 

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med arbetsområden som är välbekanta för dig och kompisarna. Det kan vara vem du är, din familj, djur, kläder, kroppen, att räkna, mat mm. 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar med engelska vid två tillfällen i veckan. Vid det ena tillfället arbetar ni i halvklass och det andra som är kortare arbetar vi i helklass.  

Du har i början av terminen fått vara med och bestämma hur du vill lära dig engelska. Tillsammans har du och dina kompisar och vi vuxna kommit fram till att vi ska;

- se filmklipp

- lyssna till talad engelska och härma det som sägs.

- skriva enkla meningar och ord. (Bland annat i er egen word collection list)

 

- spela spel, leka lekar och dramatisera dialoger

- lyssna till och läsa enkla skönlitterära texter

- använda ramsor

- använda er av bloggen, https://oifrog.blogspot.com/

Vi kommer att arbeta tillsammans, parvis och enskilt. Ni kommer att få använda er av digitala hjälpmedel när det passar. 

Visa din kunskap - Bedömning

Du visar din kunskap under lektionerna då du deltar i aktiviteterna som sker i klassrummet. Bedömning sker kontinuerligt under lektionen. Det du skriver och skapar samlar du i din egen "My English Book". Genom den har vi lärare ännu en möjlighet att ta del av det du kan och utifrån detta göra bedömningar. Det finns dock inga kunskapskrav i engelska för år tre. 

Reflektion och tips

Känner du att det finns ett behov av att repetera det vi arbetat med i skolan eller vill du ha lite mer utmaningar kan du använda dig av bloggen, https://oifrog.blogspot.com/ En del av filmerna och övningarna kan du endast se på dator och inte padda. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3