Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikarbyn

Skapad 2018-10-09 17:11 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Detta är en mall som kan/bör användas vid planering för förskolorna i Rättviks kommun. Det är ett stöd för personalen samtidigt som det ger igenkänning för hela förskolan i kommunen.

Innehåll

Nuläge

Hur ser det ut just nu? Vilka behov ser vi i den aktuella barngruppen? 

 • Vi har en barngrupp som består av 13 barn i åldrarna 1-3 år. Vi har valt att arbeta med temat " Vikarbyn "

Mål

Vilka mål ska nås?

 • Vi vill öka barnens omvärldsuppfattning genom att lära känna sin närmiljö.

Syfte 

Varför ska dessa mål nås? Varför har vi valt aktiviteten??

 • Att barnen ska få se var och hur vi bor. Vad som finns i vår närmiljö, t.ex affär, förskolor, skola mm.

 

Genomförande 

Hur genomför vi verksamheten/aktiviteten? Vilken tidsplan har vi? Vilka ska vara delaktiga?

 • Vi har skrivit ut en karta över Vikarbyn och vårdnadshavarna har mailat bilder på barnens hus.
 • Vi har tagit promenader och fotograferat t.ex skolan, affären, mm..
 • Det här temat kommer, fortgå över en längre period.
 • Alla ,både barn, pedagoger och vårdnadshavare kommer vara delaktiga .

 

 

Dokumentation    

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen? På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 • Genom barnens skapande.
 • Samtal med barnen .
 • Foto.

 

 

Utvärdering

Hur utvärderar målen och syfte samt hur väl aktiviteten fungerat?

 • Vi utvärderar kontinuerligt på vår reflektionstid och våra avd-möten.

Ansvar

Vilket ansvar har vem? 

 • Alla pedagoger har ett gemensamt ansvar,

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: