👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma matematik 2A

Skapad 2018-10-09 17:24 i Iggesunds skola Hudiksvall
En planering i matematik som delvis är kopplad till MatteSafari 2A och som tar upp övriga delar inom matematiken (problemlösning, praktisk matte, utematematik m.m.).
Grundskola 2 Matematik
De fyra räknesätten, lösa problem med blockmodellen, längd och volym är något av allt det spännande du får möta i denna bok.

Innehåll

Så här kommer vi arbetaVi kommer arbeta med Singma matematik 2A, gemensamt och på egen hand. Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten, problemlösning, längd och volym.

En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså dela med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid genomgångarna och diskussioner. Vi samtalar och diskuterar mycket på mattelektionerna.
Vi kommer också att praktiskt pröva att t ex mäta längd och volym, samt jobba med problemlösning.

Vi kommer även att spela olika mattespel samt lära oss olika strategier för huvudräkning.


Vad ska vi lära oss? (centralt innehåll)

Vad?

 • talområdet 0-100.
 • positionssystemet.
 • skriftlig huvudräkning, varje talsort för sig och uppställningar.
 • storleksordning
 • de fyra olika räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och bråk.
 • tallinjen
 • problemlösning
 • välja rätt räknemetod

Hur ska vi lära oss detta? (arbetsmetoder)

 • laborativ/praktisk matematik
 • problemlösning
 • spel
 • samtala om matematik

Vad kommer att bedömas?

I slutet av årskurs 3 ska eleverna ha utvecklat förmågan att...

Hur kommer bedömningen att ske

Genom din aktivitet i klassrummet
Genom din delaktighet vid skapande/praktisk matematik
Diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3