Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 4 Vikingatiden

Skapad 2018-10-09 17:34 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Historia
”Vikingarna bodde i Norden för över 1 000 år sedan. De flesta var bönder som odlade jorden, men några gav sig ut på handelsfärder för att byta varor och upptäcka andra platser. En del av vikingarna spred skräck i andra länder där de härjade och plundrade. Det finns människor än idag som tror att vikingarna hade hjälmar med horn, men det vet man att de inte hade.”

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska…

… kunna berätta om hur det var att leva på vikingatiden, 
… kunna berätta om vikingarnas olika resor,
... kunna berätta om några av asagudarna,
... känna till hur kristendomen först kom till Norden,
... kunna förklara hur man kan se spår av vikingatiden idag,
... kunna använda historiska begrepp.

I undervisningen kommer vi att…

... utgå ifrån Boken om historia 1,
... träna på att läsa och förstå faktatexter,
... träna studieteknik,
... titta på film och mycket mer.

Hur visar du vad du har lärt dig och hur bedöms detta?

Du visar vad du har lärt dig genom att delta aktiv under lektionerna samt i skriftliga uppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia åk 4 Vikingatiden

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Faktakunskaper
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Diskutera orsaker och konsekvenser
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Undersöka och beskriva
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Diskutera likheter och skillnader
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Använda historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: