👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd 18/19: Våttovning

Skapad 2018-10-09 18:19 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola F
Undervisningens utformning: * Eleverna får utifrån inspirationsmaterial planera hur deras tovade figur ska se ut. * De får lära sig att ta hänsyn till hur färgen, formen och materialet påverkar figurens utseende. * Eleverna lär sig grunderna för våttovning och formar ullen runt sin hand för att tova. * Nästa lektion när figuren har torkat dekoreras den och formas till t.ex. fågel, spöke eller tomte, beroende på tid och lust.

Innehåll

Centralt innehåll Lgr 11:

.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker:

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

  • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser:

  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

  • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer:

  • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

  • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck

 

Slöjden i samhället:

  • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks-och prydnadsföremål.

  • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

 

Kunskapskrav:

Se kunskapsmatris.

 

Hur du visar att du kan:

Deltar aktivt på lektionerna och färdigställer en tovad figur.