👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektronik i Teknikämnet 9A

Skapad 2018-10-09 21:46 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Elektroniken i vår vardag -hur fungerar den? Hur kan gatubelysningen tändas och släckas? Hur fungerar volymkontrollen på en radio?

Innehåll

Vi kommer  att studera grundläggande begrepp inom elektronik.

 Vi kommer dels arbeta med den teoretiska delen i ett häfte("elektronikhäftet") och dels arbeta med laborationer med elektroniklådan. 

Ni behöver INTE kunna experimenten i elektroniklådan utantill. Syften med experimenten i elektroniklådan är att ni ska kunna testa komponenterna och öka er förståelse för hur varje komponent kan användas.

 

Hela elektronikhäftet är tillgänglig på Unikum i PDF-fil.  Alla bilder från genomgångarna är samlade i en PDF-fil. 

Båda dessa filer kan läsas upp av talsyntesen ClaroRead som finns på din dator.

Examination sker genom lektionsarbete samt prov. Provet genomförs den 23:e oktober

 

Arbetsmaterial:Hela elektronikhäftet är tillgänglig på Unikum i PDF-fil.  Alla bilder från genomgångarna är samlade i en PDF-fil. 

Båda dessa filer kan läsas upp av talsyntesen ClaroRead som finns på din dator.  PDF-filerna hittar ni under "Uppgifter" i Unikum

 

Utvärdering: Prov, lektionsarbete, läxförhör

 

Övergripande frågor som bygger på kunskapskraven. Tänk på dessa och försök att alltid koppla dem till de texter du läser.

 • Vad heter komponenterna som vi arbetat med?
 • Vilken symbol har varje komponent?
 • hur fungerar varje komponent?
 • Var används varje komponent i vår vardag?
 • Några av komponenterna har haft stor betydelse för energieffektivitet, storleken på tekniska apparater med mera. Försök att lära dig dessa.
 • Vilka begrepp och enheter används inom elektroniken?
 • Hur ritar man ett kopplingsschema?
 • varför har vi symboler och kopplingsscheman?
 • Lär dig att se på ett kopplingsschema när det fungerar eller ej.

 

Bedömning – Kunskapskrav från LGR 11

”Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.”

 

”Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.”

"

 

Centralt innehåll från LGR 11 som behandlas i detta arbetsområde

 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

 

Läs mer på : https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRTEK01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor3

 

Uppgifter

 • elektronikhäftet

 • alla lektioner om elektronik