Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, år 7

Skapad 2018-10-10 07:44 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Du kommer att få lära dig • Olika dimensioner och dess enheter, kroppar och figurer • Vinklar och gradskivor • Olika typer av trianglar och fyrhörningar • Omkrets • Area • Volym • Begränsningsyta • Hur man ritar ett rätblock

Innehåll

·        

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

41

Genomgång:
Dimensioner, kroppar & vinklar (s.56-60)

Uppgifter: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Genomgång:
Vinklar, trianglar och fyrhörningar (s.60-63)

Uppgifter: 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

X

X

42

Genomgång:
Omkrets, area (s.64-65)

Uppgifter:

36, 37, 38, 39, 40, 42, 44,

Genomgång:
Rektanglar, parallellogram och trianglar (s.66-67)

Uppgifter:

46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62

Genomgång: Sammansatta Figurer (s.68-71)

Uppgifter:

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Genomgång:
Volym, rita rätblock  (s.72-73)

Uppgifter:

70, 71, 73, 74, 75, 76

 

43

Genomgång:
Volym av rätblock, begränsningsyta (s.74-75)
Uppgifter:
78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87

X

X

X

44

X

X

X

X

45

Diagnos

Individuellt val:
blå (s.80-92) eller
röd (s.94-100) kurs

Individuellt val:
blå (s.80-92) eller
röd (s.94-100) kurs

Individuellt val:
blå (s.80-92) eller
röd (s.94-100) kurs

46

Individuellt val:
blå (s.80-92) eller
röd (s.94-100) kurs

Prov

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: