👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4-6 Bygga Papperstorn

Skapad 2018-10-10 08:32 i Knutby skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Teknik
Du kommer att bygga ett högt torn av papper.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen i teknikuppgiften Papperstorn är att du ska

 • utveckla ditt intresse för teknik och din förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Undervisningens innehåll

Vi pratar om konstruktioner och hållfasthet-stabilitet.

Vad?

Teknikuppgiften är att bygga ett högt Papperstorn av 24 st A4-papper och 10 cm tejp. Ni ska arbeta med frågor som -Hur byggde (konstruerade) ni ert torn?  - Hur högt torn lyckades ni bygga?  - Hur kan ni förbättra byggtekniken för att få ett högre och stabilare torn?


                 
Följande centrala innehåll ur kursplanen för teknik kommer vi att beröra:

Hur?

Du kommer att

- arbeta i grupp
- bygga ett högt papperstorn 
- arbeta vidare med frågor om - vad som kan förbättras i konstruktionen för att den ska kunna bli högre och stabilare.

Bedömning

Du ska kunna
- bygga ett högt papperstorn
- samarbeta i gruppen
- ge förslag på förbättringar i konstruktionen.
Jag tittar på hur självständigt du klarar av de olika momenten.

Jag bedömer även din förmåga att
- beskriva och förklara ...
- visa på samband...
- genomföra konstruktionsarbeten
- formulera och välja...
- dokumenterar med skisser ,modeller...
- resonera om ...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Självbedömning av Teknik Papperstorn

E
C
A
Bygga tornet
Jag behöver hjälp av min lärare för att kunna bygga ett torn.
Jag behöver lite hjälp av min lärare eller kamrater för att kunna bygga ett torn.
Jag bygger ett torn tillsammans med någon/några kamrater.
Resonera om förbättringar i byggtekniken
Jag deltar i samtal och diskussioner och framför mina kunskaper, tankar och åsikter.
Jag deltar passivt (säger mycket lite/ inget) i samtal och diskussioner om ämnet.
Jag berättar om mina egna åsikter och kunskaper och lyssnar och tar del av andras. Jag reflekterar och ställer frågor för att utveckla resonemanget.
Följa instruktion
Jag följer instruktionen och bygger tornet som beskrivningen säger.
Jag gör som jag tror att det ska vara, det blir nog bra.
Jag förstår inte instruktionen. Jag tittar på mina kompisar och gör som de gör.