👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskurs 5, HT 2018: Fysik: Magnetism, Energi & Elektricitet

Skapad 2018-10-10 09:29 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Fysik
Ett arbete kring magnetism, energi och elektricitet. Vi kommer bla att lära oss mer om olika sorters magneter, atomer, glödlampor, batterier, sluten strömkrets, ledare, isolatorer och olika energikällor.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen syftar till att eleven utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Undervisningens innehåll: Vad?

Fysik:

- Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

- Elektriska kretsar med batterier och hur de kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

- Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

- Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

- Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

- Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Undervisningens innehåll: Hur?

Genomförande och elevinflytande:
- Gemensamma klassrumsdiskussioner utifrån fakta- och arbetshäftet, faktaböcker, filmer, internetsidor, tidningar mm.
- Eleverna arbetar enskilt eller i mindre grupper med praktiska laborationsuppgifter. Här kommer de ha inflytande på och medbestämmande kring det praktiska arbetet.
- Via uppstarten med gemensam tankekarta ges eleverna möjlighet att med sina frågor påverka inriktningen på vårt arbete.
- Vid de olika praktiska laborationerna kommer eleverna att vara med och bestämma vem/vilka de arbetar med och utformningen av tex det ”Elektroniska frågespelet”.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

  • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi och elektricitet.
  • Eleven kan genomföra enkla undersökningar/experiment.
  • Eleven kan dokumentera dessa undersökningar genom att först ställa en hypotes, sedan genomföra undersökningen och därefter dra vissa slutsatser.
  • Eleven kan på ett grundläggande enkelt sätt förklara begrepp såsom magnetism, sluten strömkrets, ledare, isolatorer och även till viss del hur batterier och glödlampor fungerar.
  • Eleven kan ge exempel på olika energikällor och vad som är positivt respektive negativt med just dessa energikällor.

Bedömning

Bedömning sker genom:
-
samtal
- diskussioner i grupp
- teoretiska och laborativa arbetsuppgifter
- prov

Dokumentation/Utvärdering:
Elevernas arbete dokumenteras
- i deras fakta- och arbetshäfte
- i övriga elevuppgifter
- med digitala redskap
Utvärdering sker löpande efter varje lektion och via Unikum där eleverna efter avslutat arbete utvärderar sina egna kunskaper och förmågor.

Matriser

Fy
Fysik: Magnetism, Energi & Elektricitet (Årskurs 5, HT 2018)

I ____________________________ resonemang om elektriska kretsar och magnetism kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kan du förklara enkla saker kring magnetism?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Kan du förklara hur en atom är uppbyggd?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Kan du förklara "Statisk elektricitet"?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Kan du förklara "Sluten strömkrets"?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Kan du förklara vad "Ledare" och "Isolator" är?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Kan du förklara hur en glödlampa är uppbyggd?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Kan du förklara hur ett batteri fungerar?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl

Eleven kan också _________________________ olika energikällor samt för- och nackdelar med respektive energikälla.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vet du vilka våra vanligaste energikällor är och enkelt kan förklara var de får sin energi ifrån?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Beskriva och ge exempel på
Förklara och visa på något samband mellan
Förklara och visa på olika samband mellan
Kan du berätta vilka fördelar och nackdelar det finns med dessa olika energikällor?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Beskriva och ge exempel på
Förklara och visa på något samband mellan
Förklara och visa på olika samband mellan

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ____________________ enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kan du genomföra laborationer på egen hand utifrån anvisningarna?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Bidra till att formulera
Formulera
Formulera
Kunde du efteråt ställa bra och relevanta frågor angående laborationen?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Bidra till att formulera
Formulera
Formulera

I det undersökande arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ___________________ sätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använde du materialet på ett säkert sätt vid laborationerna?
Ej bedömd
Ej godtagbara
I huvudsak fungerande
Ändamålsenligt
Ändamålsenligt och effektivt
Utförde du laborationerna på ett korrekt och effektivt sätt?
Ej bedömd
Ej godtagbara
I huvudsak fungerande
Ändamålsenligt
Ändamålsenligt och effektivt

Eleven gör __________________ dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Gör du bra redovisningar och skisser när du gjort en undersökning eller laboration?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Kan du rita tydliga och korrekta kopplingsscheman?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade

Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
När, var och av vem upptäcktes magnetism?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Kan berätta lite
Kan berätta en del
Kan berätta mycket
När och vem/vilka upptäckte först elektriciteten?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Kan berätta lite
Kan berätta en del
Kan berätta mycket
När och vem tillverkade det första batteriet?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Kan berätta lite
Kan berätta en del
Kan berätta mycket
Vad har dessa upptäckter betytt för människans utveckling och levnadssätt?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Kan berätta lite
Kan berätta en del
Kan berätta mycket