👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music: A famous artist (writing) week 42-47

Skapad 2018-10-10 09:46 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
I detta arbetsområde har vi arbetat med musiktema. Vi har läst olika texter och studerat nya ord. Arbetsområdet mynnar ut i att du tagit till dig av musikord. Skrivuppgiften går ut på att du kan skriva en text om att vara en känd musikartist. Tänk på att visa att du tagit till dig ord och uttryck som går under musiktemat. För bedömning se under SKRIVA-delen i matrisen.
Grundskola 7 Engelska
I detta arbetsområde arbetar vi med tema musik. Vi har läst och lyssnat på olika texter, sett på film och studerat nya ord. Arbetsområdet avslutas med att du ska skriva en text om att du ska föreställa dig att vara en känd musikartist. Tänk på att du visar i din text att du har tagit till dig av nya ord och uttryck från texterna som du haft i läxa. I detta arbetsområde har vi arbetat med musiktema. Vi har läst olika texter och studerat nya ord. För bedömning se under SKRIVA-delen i matrisen.

Innehåll

Material

Vi använder oss av texter från Wings7. 

Vad gör vi?

Mål för arbetsområdet.
För att få en större ordförståelse:
  • läsa texter 
  • lyssna på texter
  • se på kortare filmer som handlar om musik
  • skriva en kortare text "Imagine that you are a famous artist - write about your life"

Kunskapskrav som testas

Följande kunskapskrav kommer att testas:

SKRIVA 

Arbetsformer

Du tränar dig på att förstå läst text på engelska.

Du tränar dig på att lyssna på engelska. 

Du tränar dig på att uttrycka dig i skrift (inom musikområdet). 

Bedömningsformer

För att bli godkänd på detta arbetsområde krävs att du:

  • skriver provet i vecka 47

Uppgifter

  • PLANERING för veckorna 42-47

  • TEXTER

  • LJUDFILER

Matriser

En
Engelska åk 7-9 - SKRIVA

SKRIVA

>>>
>>>
>>>
>>>
Att formulera sig i skrift.
I skriftliga framställningar kan eleven med stöd av läraren formulera sig enkelt och begripligt.
I skriftliga framställningar kan eleven i olika genrer formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar kan eleven i olika genrer formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven i olika genrer formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig i några meningar med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och i viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enkla förbättringar av texten.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra förbättringar av texten.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra välgrundade förbättringar av texten.
Skriften skall i samspel med andra i någon mån vara anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriften skall i samspel med andra vara tydligt, ha visst flyt, samt ha viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriften skall i samspel med andra vara tydligt och med flyt, samt ha viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier för att skriva.
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven använder sig vid enstaka tillfällen av någon fungerande strategi som förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra, och för den framåt på ett konstruktivt sätt.