👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Imperiernas tid ht 18

Skapad 2018-10-10 10:00 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Arbete med imperialism och nationalism och den stora finalen; WW1.
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer att titta på när Europas stormakter erövrade världen i kamp med varandra, och hur denna kamp utmynnade i Europas första självmordsförsök.

Innehåll

Konkretiserade mål

I arbetet med Imperiernas tid ska du utveckla förmågorna att:

- resonera om orsaker och konsekvenser till historiska händelser (t ex varför 1:a världskriget bröt ut och vilka konsekvenser det fick).
- dra paralleller till tidigare händelser (t ex revolutionernas tid) och dra paralleller till vår tid.
- dra slutsatser utifrån historiskt källmaterial.
- använda historiska begrepp (t ex använda ord som imperialism, kolonialism och nationalism).

Undervisningen

Undervisningen delas upp i två perioder. I den första tränar vi genom att bearbeta stoff, öva in begrepp, diskutera och leka. Ibland stannar vi upp och har genomgångar där händelser och begrepp förtydligas och exempel på tolkningar ges.

I den andra perioden använder vi kunskaperna. Det är först nu som lektionsinsatserna bedöms. 

Vid provtillfället som äger rum på lektionerna under v 42 jobbar vi både skriftligt och muntligt. Den muntliga delen sker i diskussionsform i smågrupper tillsammans med RIR. 

Bedömning

Kunskaperna bedöms efter matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia: Imperiernas tid

--------------------------->
--------------------------->
--------------------------->
Förklara
Att resonera om orsaker och konsekvenser, att förklara hur människors levnadsförhållanden förändrats.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Se samband
Att beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver enkla samband.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband.
Du beskriver komplexa samband.
Dra slutsatser
Att utifrån historiska källor dra slutsatser om människors levnadsvillkor, att resonera om källors trovärdighet och relevans.
Du drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser.
Du drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Begreppsförståelse
Att kunna hantera historiska begrepp, t ex förändring, förklaring, källkritik, nationalism och imperialism.
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på relativt väl fungerande sätt
Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt.