Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östersjöriket Sverige

Skapad 2018-10-10 10:44 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 6 Historia
Vad tror du folk pratade om och tänkte på 1600-talet? Mycket handlade om krig, dåliga skördar och sjukdomar men det fanns naturligtvis glädjeämnen också. Man träffade sina vänner på kyrkbacken, skvallrade och pratade. Barnen lekte och tonåringarna spanade in varandra i smyg. Under v.43-48 ska vi titta närmare på 1600-talet, tiden då Sverige blev ett stort Östersjörike.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Gemensamma genomgångar

Samtal i par/lärgrupper

Läsa texter tillsammans

Se filmer

Tillsammans tolka och visa på spår av historien samt resonera kring likheter och skillnader i olika framställningar

 

Vad kommer att bedömas?

Dina kunskaper om Östersjöväldets tid, händelser och personer från perioden

Dina resonemang om orsaker och konsekvenser till förändringar

Din förmåga att förklara hur perioden har påverkat och fortfarande syns i vår tid

Din förmåga att använda begrepp i dina resonemang och förklaringar

Din förmåga att resonera kring varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder

 

 

 

Uppgifter

 • Stormaktstiden del 1

 • Stormaktstiden del 2

 • Stormaktstiden del 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: