👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 5: Europa

Skapad 2018-10-10 11:34 i V Bodarna skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi Svenska
Nu ska vi utforska Europa! Du får göra flera rundturer i Europa genom att följa med på äventyret i filmen Geografens testamente. Du får också ta reda på mer om de olika länderna, naturtyper, hur människan och naturen samspelar samt en förståelse för sambandet mellan den ritade kartan och den faktiska närmiljön genom att arbeta med kartan på olika sätt.

Innehåll

Arbetsområde:

I arbetsområdet Europa kommer du att får göra resor runt i Europas länder. Du kommer att lära dig namn och läge på länder, städer, vattenområden, floder, bergkedjor och sevärdheter.  Du får öva din förmåga att beskriva, jämföra, resonera och dra slutsatser. Kartboken i bok- och digital form kommer att bli din vän på resan. Under resans gång får du välja ett land som du vill berätta mer om.

 

Konkreta mål:

Du ska kunna

 • beskriva t. ex. olika livsmiljöer, natur- och kulturlandskap och hur befolkningen är fördelad
 • använda geografins begrepp i dina beskrivningar
 • använda olika kartor till hjälp i ditt arbete
 • jämföra t. ex. klimat i de olika länderna 
 • resonera t.ex. hur klimatet eller andra naturförhållanden har påverkat människors sätt att leva
 • se samband 
 • dra slutsatser
 • skriva en text där du visar dessa förmågor
 • skapa en presentation om ett land i Europa

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • beskriva t. ex. olika livsmiljöer, natur- och kulturlandskap och hur befolkningen är fördelad
 • använda geografins begrepp i dina beskrivningar
 • använda olika kartor till hjälp i ditt arbete
 • jämföra t. ex. klimat i de olika länderna 
 • resonera t.ex. hur klimatet eller andra naturförhållanden har påverkat människors sätt att leva
 • se samband
 • dra slutsatser
 • skriva en text där du visar att du kan använda ovanstående förmågor
 • skapa och genomföra en presentation om ett land i Europa

 

 

Undervisning:

 Vi kommer att arbeta med uppgifter genom arbetsblad som vi kompletterar med kartor och kartuppgifter. Vi använder också faktatexter och ser filmer om Europa och samtalar om innehållet i dessa. Dessa texter handlar om natur- och kulturlandskap, klimat, havet, historia, kända personer, språk, EU, befolkning och innehåller många geografiska begrepp.

Vi kommer att se filmen Geografens testamente, arbeta med tillhörande arbetsblad och se flera filmer. Ni kommer också att få skriva en faktatext om ett eget valt land i Europa. 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Mitt favoritland i Europa/Det här är ett land som jag vill veta mer om

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6