Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2018-10-10 11:48 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Kemi
Avsnittet vatten syftar till att eleven ska få insikt om vilken betydelse vatten i olika former har för allt levande, och hur den begränsade vattenmängden på jorden gör det viktigt att vara rädd om vattnet så det inte förorenas. Eleven ska också få kunskap om vattnets kretslopp och varifrån vi får vårt dricksvatten.

Innehåll

Bedömning

Följande bedöms

Hur du:

 • Löser dina uppgifter i arbetsboken.
 • Deltar i diskussioner.
 • Resultat på prov
 • Planera och genomföra en undersökning
 • Dokumentera dina undersökningar med text och bild

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du

 • känna till vattnets kretslopp
 • Känna till vattnets olika former
 • kunna begreppen salt, sött och bräckt vatten
 • skillnader mellan hav och sjö
 • förklara varför allt levande är beroende av vatten
 • känna till hur vi renar vårt vatten (avlopp resp dricksvatten)

Arbetssätt/ undervisning

Du kommer att få

 • genomgångar
 • läsa faktatexter
 • se film
 • arbeta laborativt
 • träna på att följa instruktioner

 

Dokumentation


Du kommer att få visa vad du lärt genom dina dokumentationer av ditt arbete samt skriftligt redogöra för magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: