Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift tidningsartikel v41-43

Skapad 2018-10-10 12:54 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleven skall skriva en egen tidningsartikel med hjälp av olika fraser från en riktig publicerad artikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du är journalist och har fått i uppdrag att skriva en tidningsartikel. Det du är intresserad av är till exempel om de inblandade personerna kände varandra, vem som blev misstänkt för vad och varför och annat som du finner intressant. Följ instruktionerna för hur man skriver en tidningsartikel och författa din text.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna skriva en tidningsartikel och använda dig av typiska drag för genren som rubrik, ingress och brödtext, saklighet.

Att du kan skriva på ett tydligt sätt genom att besvara frågorna Vem? Vad?Var? Varför? När? Hur?Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 

Innehåll

Du ska skriva en tidningsartikel, som ska innehålla en bild, med eller utan bildtext och en intervju/-er. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, meningsbyggnad, tempus och variation i ordval.

Ur det centrala innehållet för ämnet svenska år 7-9

Arbetssätt

För att arbeta med det centrala innehållet kommer du att:

 • få genomgång av tidningsartiklars uppbyggnad.

 • få lära dig tidningsartikelns olika delar.

 • få ta del av ett antal fraser från en tidningsartikel och med hjälp av dem skapa dig en egen artikel.

Bedömning

Läraren kommer att bedöma:

 • Din förmåga att ta till dig instruktioner och genomföra uppgiften enligt dem.

 • Din förmåga att skriva en nyhetsartikel efter given mall.

 • Din förmåga att uttrycka dig i skrift på ett nyanserat sätt.

Uppgiften skall vara klar och inlämnad:

7C: fredag v 43 (26/10)

7D: tisdag v 45 (6/11)

 

 

Uppgifter

 • Tidningsartikel

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: