👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chromebookfodral

Skapad 2018-10-10 13:49 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du arbetar med att designa ditt egna chromebokfodral. Du ska dokumentera hela arbetet i loggbok och efteråt beskriva och argumentera varför du valt din design. Vilka metoder du valt i framställningen för att genomföra din idé, samt göra en personlig planering av arbetsgången.

Innehåll

1. MÅL

 Vi kommer att arbeta emot följande förmågor i kursplanen:

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 Vi kommer att jobba emot följande mål i läroplanens del 1 & 2:

Kan använda det svenska språket i tal och skrift.

Kan lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt.

Tar ett personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö. 

 

 MÅLDIALOG. Vår (lärare och elevers) gemensamma tolkning av målen. Vad betyder det egentligen?

Dialog i grupp och enskilt. där vi hänvisar till din  individuella planering. Där finns din eller gruppens överenskommelser. Det för att öka förståelse, förtrogenhet och delaktighet.

 

 Det betyder att (konkretiserade mål):

Välja material ur ett miljömässigt  tänk.

Återbruk och kombinera olika material.

Maskiner, redskap och säkerhet.

 

2 UNDERVISNING

 

 I det här arbetsområdet kommer du att få undervisning om:

 • Slöjdens material: Tyg lämpligt till uppgiften, deras kombinationsmöjligheter med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. sytråd, garn, pärlor, paljetter och textilfärg eller egna förslag.
 • Redskap:Saxar anpassade till materialet, nål, kritpenna, måttband mm.
 • Hantverksteknik: Broderi, applikation, virka, torrtova och textilfärg med flera valfria tekniker.
 • Maskinsömnad och hur symaskinen används. 
 • Slöjdens arbetsprocesser: Idé som du formger, överväger, framställer.
 • Du värderar din arbetsinsats och resultat i ord och bild och dokumenterar det i din loggbok.
 • Du tränar olika slöjdtermer. Det vill säga sömsmån, mitt bak, tygvikning, rätsida, avigsida, pressarfot och andra begrepp du samlar på dig under arbetets gång.
 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer. Egen formgivning med hjälp av olika material. Du kan utveckla din idé utifrån tänkt funktion.
 • Slöjden i samhället: Vår miljö.

. Förslag på arbetssätt:

 • Tillverka ett fodrall efter arbetsbeskrivning, eller göra en beskrivning på egen hand.
 • Med dina egna idéer och de val du gör under arbetets gång redovisa regelbundet i arbetsbladet som också är din loggbok.

 

När vi är klara med arbetsområdet kommer du att ha utvecklat din förmåga att

 Granska information, följa en arbetsbeskrivning eller tillverka en egen. Analysera processen och värdera din arbetsinsats och resultat. Välja och motivera dina val utifrån din ide.´

 För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, veta och känna till .

Välja och motivera tillvägagångssätt utifrån din ide, för att kunna framställa ditt föremål.
Känna till hur du använder en arbetsbeskrivning.
Ekonomi kopplat till hållbar utveckling/återbruk.
Känna till olika material/tekniker och arbeta med dem.
Analysera och värdera arbetsprocessen.

 

 För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, ha utvecklat och tränat dina färdigheter att:

Använda symaskinen. 
Formge och framställa ett fodral.
Dokumentera arbetsprocessen och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 3. BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Hur du formger och framställer din chroomebooks fodral.
Hur du använder handverktyg och symaskinen, samt tränar dig i att följa en arbetsbeskrivning.
Hur du motiverar dina val.
Hur du utvecklar din idé.
Hur du i arbetsprocessen väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Hur du värderar din arbetsinsats

 

 Vi kommer att bedöma genom att:

Genom kontinuerlig feedback under lektionstid.
Vi går igenom din ide, planering, dokumentation under processen och sammanställer det i bedömningsmatrisen du har så du får en klar bild hur du kan gå vidare och ligger till.
Sambedömning av textilslöjdslärare.
Eleverna berättar för varandra hur processen gått till.  

 Exempel på bedömning:

Exempel på arbetsprocess och dokumentation samt arbeten finns i textilsalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sl
Kunskapskraven

E
D
C
B
A
Formgivning utifrån instruktion
Du kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt framställa ditt slöjdföremål i olika material utifrån INSTRUKTIONER
Du kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt formge och framställa ditt slöjdföremål i olika material utifrån INSTRUKTIONER OCH DELVIS EGNA INITIATIV.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån INSTRUKTIONER OCH EGNA INITIATIV
Redskap/verktyg och säkerhet.
Du kan använda handverktyg, redskap och symaskinen på ett säkert och i HUVUDSAK FUNGERANDE sätt
Du kan använda handverktyg, redskap och symaskinen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap, och symaskinen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT SÄTT MED PRECISION
Materialval, miljöaspekt och motivering
Du kan utifrån syftet med slöjduppgiften och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val.
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekten välja tillvägagångssätt och ger en UTVECKLANDE motivering till ditt val.
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekten välja tillvägagångssätt och ge VÄLUTVECKLADE motiveringar till ditt val.
Kreativitet och utveckling av idéer
Du kan i ditt slöjdarbete BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial Du kan dessutom även PRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Du kan i ditt slöjdarbete UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material. Du kan dessutom PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material och SÅDANT SOM DU SJÄLV SÖKT UPP. Du kan dessutom SYSTEMATISKT PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen.
Under arbetsprocessen BIDRAR DU TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER DU HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT..
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER DU HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Reflektionsförmåga.
Du kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge UTVECKLANDE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Estetisk förmåga.
Du kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar du slöjdföremålets uttryck och för då UTVECKLANDE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar du slöjdföremålets uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Ev. kommentarer

Svärdsjöskolan Christina Ryström-Andersen och Margareta Olofsson
E
D
C
B
A