👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 18 PP religion Hinduism och buddhism

Skapad 2018-10-10 13:56 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Religionskunskap
Ht 18 PP Religion - Hinduism och buddhism

Innehåll

Vad är syftet med detta arbetsområde?

 

·         Att du skall analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

·         Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

 

 

Ur det centrala innehållet åk 7-9 Lgr11

  • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna Hinduism och Buddhism.
  • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  • Huvuddragen i världsreligionernas historia.

 

 

Vilka förmågor ska jag träna, visa och bedömas i?

 

·         Med hjälp av centrala ord, begrepp och faktakunskaper kunna beskriva religionernas centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar. Detta visar du vid två olika testtillfällen.

 

·         Föra resonemang om likheter och skillnader mellan Hinduism och Buddism

 

 

·         Söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

 

 

Förmåga

Kunskapskrav

Konkretisering

Visa faktakunskaper

Kunna beskriva med hjälp av centrala ord, begrepp och fakta

Se lista över centrala ord och begrepp som läggs i Classroom.

 

·         Hur påverkar religionen hinduers liv?

·         Hur påverkar hinduismen och samhället varandra?

·         Vilka är hinduismens hela skrifter? Nämn något om innehållet i dem. Vilken av skrifterna läses mest idag? Vad kan det bero på?

·         Målet för en hindu är att bryta återfödelsen. Vilka är de olika vägarna till målet?

·         Är hinduismen en polyteistisk eller monoteistisk religion?

·         Vilka är hinduismens tre viktigaste gudar och vilka roller har de i världen?

·         Vad innebär kastsystemet?

·         Hur påverkar buddhismen buddisters liv?

 

Resonera

Resonera om likheter och skillnader

·         Vad har hinduismen och Buddhismen för likheter samt skillnader?

·         Vad menas med dem fyra himmelska budbärarna?

·         Varför är det viktigt att bryta ständiga följden av återfödelse?

·         Vad är nirvana?

·         Vad har munk och nunnekloster för roll i det buddhistiska samhället?

 

Söka information

Söka information om religionerna i olika källor samt för enkla och underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och

 

 

 Socialt mål:

Våga formulera egna åsikter och ställningstaganden i samtal med andra elever.

Kunna lyssna och bemöta andras åsikter och ställningstaganden på ett respektfullt och engagerat sätt.

Vilka centrala ord och begrepp ska jag lära mig?

Se lista över centrala ord och begrepp som läggs i Classroom.

 

 

Vilket arbetsmaterial kommer vi att använda?

Gleerups religion som ni finner på er chromebook

Texter, bilder och filmer som läggs i classroom efter arbetsområdets förlopp.

 

 

 

Hur kommer vi att arbeta?

Genomgångar och diskussioner

Faktatexter

Filmer och Powerpoints.

Eget arbete

 

 

 

Vilka kunskapskrav och bedömningsunderlag gäller?

Kunskapskraven hittar du i bedömningsmatrisen.

Bedömningsunderlag är muntligt deltagande vid genomgångar och diskussioner samt visade förmågor och kunskaper vid test och andra bedömningsuppgifter som ges under arbetsprocessen.

 

 

 

Matriser

Re
Ht 18 Bedömningsmatris Religion Hinduism och buddhism

F
E
C
A
Visa faktakunskaper
Beskriva med hjälp av centrala ord, begrepp och fakta
Eleven har grundläggande kunskaper om hinduism och buddhism och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om hinduism och buddhism och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om hinduism och buddhism och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonera
Resonera om likheter och skillnader när du jämför hinduism och buddhism
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Söka information
Söka information om olika källor och värdera källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.