👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huvudräkning addition och fördjupning av talen 0-1000

Skapad 2018-10-10 15:29 i Slöingeskolan Falkenberg
Huvudräkning addition
Grundskola 3 Matematik
Fördjupning i talområdet 0-1000 samt huvudräkning och uppställning i addition.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Problemlösningsförmåga-
Du tränar textuppgifter i flera steg.
Du tolkar räkneoperationer som visas i fåror.

Begreppsförmåga-
Du tränar positionsbegreppet i spelet "Närmast tusen".
Du tränar positionsbegreppet och läser 130 även som 13 tiotal.

Metodförmåga-
Du använder dig av olika räknemetoder och huvudräkningsstrategier beroende av talen i uppgiften.
Du får generalisera talfakta och räkna med tiotal vid t. ex. 140-90.

Resonemangsförmåga-
Du motiverar val av strategi.
Du gör tiohopp vid hundratalsövergångar och motiverar sina tal.

Kommunikationsförmåga- 
Du visar olika huvudräkningsstrategier på tom tallinje, på mattespråket samt muntligt. 
Du visar tresiffriga tal med olika representationsformer, som tiobasmaterial, positionsmaterial, tallinje, skrivet med bokstäver och siffror, samt beskriver tal muntligt.

Bedömning - vad och hur

Vad

Du ska kunna:

 •  sortera uppefter med två- och tresiffriga tal utifrån de tre uppgiftstyperna:

          "Varje talsort är tillsammans högst 9"
          "Lägg till lite"
          "Entalen är fler än 9"

           Du ska med huvudräkning kunna beräkna dessa uppgifter. 

 • ställa upp och addera flera tresiffriga tal.
 • olika representationsformer för tresiffriga tal, t.ex. tiobasmaterial, positionsmaterial, tallinje, samt skriva, tolka och storleksordnar tresiffriga tal.
 • hantera nollan på olika positioner i tresiffriga tal
 • räkna med hundratal i alla räknesätt och då utnyttja automatiserad talfakta
 • talens grannar, samt tiohopp vid hundratalsövergångar både framåt och bakåt
 • addera och subtrahera ental, tiotal eller hundratal från ett tresiffrigt tal då det inte blir övergångar

 

Hur

 • deltar i samtal och visar att du kan resonera (en till en, i par och helklass)
 • i diagnoser
 • i ditt arbete på matematiklektionerna

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta med:

 • diskussioner och resonemang kring arbetsområdet
 • konkret material
 • matteboken
 • arbetsblad
 • problemlösning