👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och mänskliga rättigheter

Skapad 2018-10-10 15:36 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Varför bildades FN och vilka länder är med? Vad står det i de olika artiklarna i Barnkonventionen - vilka rättigheter har du som barn? Har du samma rättigheter var du än lever?

Innehåll

Varför ska vi lära oss detta?

För att bli medvetna om och respektera de rättigheter alla människor har som världsmedborgare.

Vad ska vi lära oss?

 • vad FN arbetar för
 • vad barnkonventionen innebär
 • några utvalda artiklar därifrån

Hur ska vi lära oss?

 • se filmer 
 • läsa texter
 • diskutera
 • undersöka

Vilka förmågor har du möjlighet att utveckla?

 • redogöra för mänskliga rättigheter
 • redogöra för barns rättigheter
 • visa vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen
 • undersöka och beskriva en samhällsfråga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6