Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rap och Hiphop år 7

Skapad 2018-10-10 16:27 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 Musik
Vi tittar närmare på genren Rap och Hiphop. Vi arbetar med fakta, historia, musikexempel och stor del läggs på skapande arbetsmomentet där vi nu ska använda datorn som verktyg för musikskapande.

Innehåll

LGR 11 / Centralt innehåll

  • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

 

Arbetsområdets delar:

Lära sig funktionerna i musikprogrammet Soundtrap.

Historia och identifiera genren Hip Hop & Rap

Gruppuppgifter: Skriva raptexter.

Göra egen musik i Soundtrap och lägga på en text som rap.  

Ge kamratrespons på varandras inspelade musik.

 

 

Info, arbetsuppgifter och material m.m. läggs i classroom.

Matriser

Mu
Kunskapskrav

Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

F
E
D
C
B
A
8. Musikskapande
Eleven uppnår ej målen
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
10. Reflektion och utvärdering
Eleven uppnår ej målen
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
9. Kombinera musik med....
Eleven uppnår ej målen
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
11. Drivande kraft i musicerandet
Eleven uppnår ej målen
Eleven kan bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven kan ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: