👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-10-10 17:51 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 4 Samhällskunskap
Du ska få lära dig om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Du ska också få lära dig om politiska val och partier i Sverige samt om riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Har vi alltid haft demokrati i Sverige? Och varför betalar vi skatt?

Innehåll

Mål

Då vi arbetat med detta område skall du känna till,

* vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.

* hur politiska val går till och vilka partier som finns i Sverige.

* om riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.

* varför vi betalar skatt.

* om Sverige alltid varit ett demokratiskt land.

 

Undervisning

Du kommer att få,

* Se på faktafilmer som vi sedan diskuterar kring.

* Samla typiska begrepp och göra en egen ordlista för valet.  

* Läsa faktatexter.

* Dramatisera

* Göra en tankekarta

 

Bedömning

Genom våra samtal och diskussioner samt utifrån ett skriftligt test kommer jag att bedöma dina kunskaper om,

* vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.

* hur demokratin sett ut historiskt i Sverige

* varför vi betalar skatt.

* politiska val och partier i Sverige.

* riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6