Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

havet

Skapad 2018-10-10 17:56 i Norra Förskolan Äppelgården Rättvik
havet
Förskola
tema havet.

Innehåll

Nuläge

Hur ser det ut just nu? Vilka behov ser vi i den aktuella barngruppen ?

vi börjar med temat med att göra fiskar till grenen i hallen och ramarna i allrummet . vi behöver få in struktur i barn gruppen och starta lite försiktigt. 

Mål

Vilka mål ska nås?

lära sig mer om havet och få mer förståelse för naturen.

Syfte

Varför ska dessa mål nås? Varför har vi valt aktiviteten??

miljötänk det går fört att se ett resultat och öka lusten att fortsätta  med temat

 

Genomförande 

Hur genomför vi verksamheten/aktiviteten? Vilken tidsplan har vi? Vilka ska vara delakt

vi kommer att jobba teoretiskt och praktiskt kan sätta ord på handlingarna.vi kommer att låta barnen medverka med egna tankar och funderingar.vi kommer även att använda oss av nta lådan vatten .vi tänker avsluta temat våren 2019 med ett studiebesök på gymnasieskolan i Rättvik .all personal och barn på röda äpplet

 

 

Dokumentation    

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen? På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Hur utvärderar målen och syfte samt hur väl aktiviteten fungerat?

på våran morgon planering på tisdagar .

Ansvar

Vilket ansvar har vem? 

arbetslaget

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: