👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BIOLOGI Kropp och hälsa

Skapad 2018-10-10 18:05 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Biologi
Din kropp består av tiotusentals miljarder celler. Cellerna samarbetar och bildar olika organ och organsystem - människokroppen. Här kommer du att få lära dig mer om hur din kropp fungerar.

Innehåll

A. MÅL 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

B. OMRÅDESBESKRIVNING

 • Cell, vävnad och organ
 • Ämnesomsättning - föda, matspjälkning
 • Transport - andning, blodcirkulation 
 • Rörelse - skelett, muskler
 • Försvar - hud, immunförsvar 
 • Nervsystem - centrala och perifera NS
 • Sinnesorgan - syn, hörsel och balans, lukt, smak och känsel
 • Endokrina systemet - hormoner
 • Reproduktion och relationer

 

C. HÄR FÅR DU BLAND ANNAT LÄRA DIG

 • Hur celler är uppbyggda och fungerar samt hur de bildar vävnader, organ och organsystem.
 • Hur olika organsystem fungerar och hur de samarbetar
 • Att stamceller kan användas för att behandla sjukdomar
 • Hur maten sönderdelas för att passa cellerna
 • Varför vi andas och hur hjärtat och blodomloppet fungerar
 • Vilka ämnen blodet innehåller
 • Hur vårt immunförsvar skyddar oss mot sjukdomar
 • Att njurarna och levern renar blodet
 • Att evolutionen drivit fram olika typer av organsystem och t ex jämföra hur vi och andra djurgrupper andas
 • Om hudens olika lager och funktion
 • Hur kroppstemperaturen kan regleras
 • Hur skelett, leder och muskulatur är uppbyggda och fungerar
 • Hur träning kan påverka rörelseapparaten
 • Hur det centrala och perifera nervsystemet fungerar
 • Hur våra sinnesorgan och hormonsystem styrs av och samarbetar med nervsystemet
 • Hur nervsystemet har utvecklats hos några olika djurgrupper
 • Om människans reproduktion och om olika sorters sexualitet
 • Att även vårt sexuella liv lyder under samhällets lagar
 • Laborera och dokumentera
 • Söka och granska information

     Metod för att nå målen, några exempel

 • Vi kommer att arbeta med modeller, ha genomgång av teori och använda film som diskussionsunderlag.
 • Du kommer att få laborera, dokumentera och göra olika övningar.
 • Du kommer att kunna läsa teori i olika läromedel och se pedagogiska filmer.
 • Vi kommer bland annat att använda oss av formativ bedömning.
 • Du kommer kunna repetera med hjälp av övningsprov.

 

D.   VISA LÄRANDE

       Vid diskussioner, laborationer samt vid prov finns det möjlighet att visa ditt lärande.

       Provtillfällena är 25/10 och 29/11.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9