Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld

Skapad 2018-10-10 19:26 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med temat "I sagans värld" med utgångspunkt från Simsalabim. Du kommer att få lyssna på, läsa, skriva och berätta sagor, delvis med hjälp av bilder. Vi kommer att bekanta oss med författarna Elsa Beskow, H C Andersen och Bröderna Grimm. Vi kommer att träna på hur man skriver dialoger, hur man använder sig av stödord och lära oss mer om substantiv och dess former.

Innehåll

Tid

Vecka 45-.

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om den berättande texten. Vi ska träna förmågorna:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Konkretiserade mål:

MUNTLIGT BERÄTTANDE:

 • Kunna presentera texter så att textens budskap blir tydligt.
 • Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

LYSSNA:

 • Kunna förstå texters budskap.
 • Kunna använda lässtrategier: förförståelse

LÄSA:

 • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: sagor
 • Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: dramatisera
 • Kunna använda lässtrategier: stödord
 • Kunna kommentera texters innehåll.
 • Kunna sammanfatta texters innehåll.
 • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: klassiker

SKRIVA:

 • Kunna använda regler för språkriktighet: substantiv.
 • Kunna skriva texter med språklig variation: dialog.
 • Kunna skriva texter med tydligt innehåll: sagor.

TALA:

 • Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • lyssna på sagor
 • läsa sagor
 • berätta sagor
 • gå igenom sagans kännetecken
 • Analysera och måla sagobilder
 • diskutera författarna Elsa Beskow och HC Andersen
 • Lära oss om bröderna Grimm
 • gå igenom hur man använder sig av lässtrategin stödord
 • gå igenom hur man skriver dialoger och med språklig variation
 • gå igenom ordklassen substantiv, bestämd och obestämd form, singular och plural
 • träna oss på intervjufrågor
 • träna på enkla stavningsregler som sj-ljudet

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i diskussioner och samtal
 • läsa berättelser med flyt
 • kunna förstå innehållet i de texter vi läser
 • skriva en saga med anpassning till hur en saga ska skrivas
 • skriva så att innehållet blir begripligt och med språklig variation och dialoger
 • använda språkliga strukturer (stor bokstav, skiljetecken, stavningsregler)
 • sammanfatta och analysera olika sagor och sagobilder
 • känna till några kända författare inom genren sagor

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång.

Uppgifter

 • Min favoritsaga!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: