Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2018-10-11 07:45 i Trekungagymnasiet Kungälv
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR Natur och miljö, NAO
Människokroppens olika delar och deras funktioner.

Innehåll

Människokroppen

Mål - Vad ska vi göra:

 • Vi lär oss om människokroppen. Hur ser vi ut inuti? Hur fungerar kroppen? Varför är den bra att ha?

Metod - Hur ska vi göra:

 • varierande arbetsblad, undersöka och utföra laborationer, låna och läsa böcker från biblioteket, titta på filmer och delta i diskussioner.

Omdöme och utvärdering -  Hur gick det:

Detta bedömer mentor:

 • förmåga att delta i diskussioner, genomföra arbetsuppgifter och laborationer.

Din utvärdering: 

 •   skriftlig utvärdering genom bilder och enkät efter arbetsområdets avslut

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att kommunicera om frågor som rör hälsa, natur och miljö.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • 3) Förmåga att söka och tolka information.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Människokroppens olika delar och deras funktioner.
  NAO  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
  SPR  -
 • Bibliotek som en källa till kunskapsinhämtande och rekreation.
  SPR  -
 • Eleven deltar i kommunikation om frågor som rör hälsa, natur och miljö. Eleven reagerar då igenkännande på beskrivningar eller bilder av människokroppen, växter, djur och natur.
  NAO
 • Eleven kommunicerar om frågor som rör hälsa, natur och miljö. Eleven berättar då om människokroppen, växter, djur och natur.
  NAO
 • Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.
  SPR
 • Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck genom att reagera igenkännande. Dessutom deltar eleven i att tolka det språkliga budskapet.
  SPR
 • Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck och elevnära ordbilder genom att återberätta innehållet. Dessutom tolkar och beskriver eleven det språkliga budskapet.
  SPR
 • Eleven söker elevnära information från olika källor. Eleven kommunicerar också om informationen och källorna.
  SPR
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: