Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud

Skapad 2018-10-11 08:38 i Backebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Alla barn på Backebo ska känna att de är värdefulla och bra precis som de är. Hjärtrud hjälper barnen att stärka sin självkänsla och omtanke för andra.

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn på Backebo ska känna att de är värdefulla och bra precis som de är. Hjärtrud hjälper barnen att stärka sin självkänsla och omtanke för andra, samt förstå rätten till sin egen integritet.

MÅL

Varje barn ska känna sig värdefullt och tryggt i sig själv och ha förståelse kring rätten av sin egen integritet.

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Hjärtrud får barnen verktyg till att stärka sin självkänsla och förstå andras perspektiv och känslor.

Hjärtrud presenteras på samlingen på onsdagar. Hjärtrud viskar i pedagogens öra. Hjärtrud berättar vad det betyder att vara värdefull och att alla är värdefulla.

Vi använder aktiviteter som ”En ring av guld” och ”Jag blir glad av” på samlingen. Hjärtrud väcker diskussioner om känslor och respekt för andra, samt lyfter fram värderingar och normer i barngruppen - hur man ska vara mot varandra, hur man kan hjälpa varandra.

Hjärtrud är med under en hel vecka när vi arbetar med Förskolebrevet där fokus är på barnens kroppsliga  och personliga integritet.

 

DOKUMENTATION

Arbetet med Hjärtrud dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på AvdelningsPUT, planeringstid, Reflektionstid, Teammöte och APK, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: