Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dystopian societies

Skapad 2018-10-11 09:16 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
In this project we will read extracts from different dystopian novels and we will discuss the most common elements of dystopian societies watching different short films. The final assignment will be an essay on the topic of the texts that we have read and how these reflect fears about the future within our society.

Innehåll

The aim of this project is to learn about and discuss orally and in writing the dystopian genre and discuss its underlying themes and topics and how these relate to common fears about the future.

We will read extracts from different dystopian novels and you will write an essay at  the end of the project.

Reference to curriculum:

 

Matriser

En
Dystopian societies

Centralt Innehåll
Förmåga
E
C
A
Redogöra, diskutera & agera
Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsa
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
Vi läser utdrag och ser på olika filmer och bilder och diskuterar dessa i form av skriftliga diskussionsfrågor och muntliga diskussioner
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Skriva
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Samtal och diskussioner samt argumentation.
VI skriver en uppsats om den dystopiska genren
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Bearbeta
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
VI skriver och bearbetar vår text om dystopiska genren
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Samma krav som för C
Realia
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Vi diskuterar hur dystopiska skildringar speglar våra rädslor och farhågor om framtiden och hur dessa kan kopplas till trender och tendenser i samhället
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Interaktion
Uttrycka sig muntligt *
Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
Vi diskuterar hur dystopiska skildringar speglar våra rädslor och farhågor om framtiden och hur dessa kan kopplas till trender och tendenser i samhället
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: