👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FS - Slöjd - Automata ht18

Skapad 2018-10-11 09:26 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Slöjd
Att skapa en automata innebär att bygga både en mekanism och ett föreställande slöjdalster. Du vevar, i det här fallet, och överför rörelse till figurer av olika slag. Tillsammans med eventuella bakgrunder och rekvisita skapas en berättelse eller ett uttryck som ska gå att tolka. Det kan exempelvis vara en dansande ballerina på en scen eller en vinkande hand i kombination med en textskylt som förklarar vinkningen.

Innehåll

Planering - Automata - åk 6

Tidsperiod

Arbetsområdet kommer att ta merparten av höstterminen 2018 i anspråk.

Detta ska du arbeta med / Arbetssätt

Du tränar flera förmågor i slöjd i ett arbetsområde som handlar om att skapa en automata. Vi kommer att träna på följande sätt: Eget hantverksarbete, handledning av lärare, diskussioner, muntliga instruktioner och inspiration via filmer och bilder.

Uppdraget är att tillverka en automata där ramen är samma för alla, men figurer och rörelser är unika. Du tilldelas delvis förberedda slöjdämnen i furuträ. Din uppgift är att bygga ram, mekanism, figurer och tillbehör.

Efter detta arbetsområde ska du kunna / känna till:

Vi tränar förmågorna: Formge och framställa, Välja och motivera tillvägagångssätt, Analysera och värdera arbetsprocesser.

Du ska efter arbetsområdet kunna sammanfoga i rät vinkel med spik och lim, borra, skapa förmedlade rörelser på figurer via en mekanism samt skapa en berättelse eller uttryck via rörelse i ett slöjdalster.

Centrala begrepp

 • Sammanfogning
 • Mekanism, kam, drivaxel, vev, länkarm.
 • Uttryck, berättelse
 • Hammare, spikförsänkare, hovtång, pelarborrmaskin, handborrmaskin, 
 • Trälim, temperafärg, spik, rundstav, fyrkantstav.
 • Furuträ, lindträ

Bedömning

Du kommer att bedömas genom:

 • Det du visar av verktygshantering och hantverk.
 • De frågor du ställer till läraren och kamrater under lektionerna.
 • Det du skriver som svar på frågorna i kursen i Classroom.
 • Det som din automata uttrycker.

Du kommer att vägledas i:

 • Det ansvar du tar för den gemensamma arbetsmiljön under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
FS - Slöjd - Automata ht18

Grundtext
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
Hantverkstekniker
Tillvägagångssätt
Inspirationsmaterial
Arbetsprocessen
Ge omdömen
Tolka