Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berätta för 100 andra! Vi skapar kampanjfilmer

Skapad 2018-10-11 10:13 i von Bahrs skola Uppsala
Vi gör kampanjfilmer
Grundskola 7 – 9 Bild Svenska Svenska som andraspråk
Under de kommande veckorna kommer du tillsammans med andra tänka, skriva, titta på och sedan producera en film. Du får kunskaper om mediet film, dramaturgi och hur man kommunicerar via film. Denna kunskap använder du då ni i gruppen gör er egen korta kampanjfilm. Utgångspunkten är filmtävlingen: Berätta för 100 andra! och arbetet sker i samarbete svenska och bild.

Innehåll

Syfte

- Du ska få möjlighet att utveckla språket i samarbete med andra för att tänka, kommunicera och lära.

- Du ska stärkas i din medvetenhet om och tilltro till din språkliga och kommunikativa förmåga.

Lärandemål

 • Kunna kombinera bild, ljud och text i eget bildskapande
 • Kunna genomföra en process från idé till slutproduktion
 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Undervisning

- den dramaturgiska kurvan och manusskrivande

- arbetsprocessen, från idé till slutproduktion

Underlag för bedömning

 • Ditt deltagande under lektioner, ditt deltagande och samarbete i grupp
 • Kvalitet på manus och färdig produkt ( t ex användningen av olika begrepp inom genren)
 • Ditt omdöme om arbetsprocessen och feedback/opponering på andras slutprodukt/film.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Bl SvA
Berätta för 100 andra! Vi skapar kampanjfilmer

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: