👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på en arbetsplats!

Skapad 2018-10-11 10:25 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under några veckor framåt kommer vi att arbeta med reportaget som texttyp. På lektionerna kommer vi att läsa gamla elevreportage, samt gå igenom vad som kännetecknar ett reportage, hur man genomför en intervju och skriver ett eget reportage.

Innehåll

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

 Läsa och analysera texter för olika syften

Du läser ett typiskt reportage som är uppbyggt och strukturerat med rubrik, ingress, brödtext, bild och bildtext och signatur.

Formulera dig i tal och skrift

Du skriver ett eget reportage.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Du disponerar ditt reportage så att det blir tydligt för den som läser.

Du citerar och skiljer på text som är förklarande och text som uttrycker någons personliga åsikt.

Söka information från olika källor och värdera dessa

Du lär dig hur man planerar och utför en intervju samt hur man tar ställning till och bedömer det material som som man samlat in.Innehåll:

 • Introduktion av arbetsområdet. Vi läser ett reportage tillsammans och samtalar kring vad som kännetecknar ett reportage.

 • Vad är skillnaden mellan ett reportage och en nyhetsartikel?

 • Genomgång av presentation.

 • Intervjuteknik och vad man ska tänka på.

 • Intervjua någon i klassen och skriva ihop ett minireportage.

 • Förbereda intervju för praon.

 • Renskriva intervjun.

 • Skriva reportaget innehållande rubrik, ingress, brödtext, bild, bildtext och signatur.

Bedömning:

 

Deltagande och övningar på lektioner samt eget, inlämnat reportage enligt instruktion.

 

Uppgifter

 • Inlämning, tisdag v. 3: reportage

 • Läxa, onsdag v. 43: intervju

 • Inlämning: fredag v. 43 (reportage)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Reportage om din praoplats

- >på gränsen till E
- >E
- >C
- >A
Innehåll:
Genremedvetenhet Se exempeltext på lärlogg
Texten är till viss del anpassad till ämnet. Texten håller sig inte inom genren.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till viss del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är något oklart. Inga, eller få, egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten. Bilder finns med, men syftet med motivet är oklart.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Viss reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten och det finns intervjufrågor och svar. Bilder som är kopplade till texten finns med.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Texten är personlig och varierad mellan detaljer, intervjufrågor och svar, fakta och ögonblicksbilder. Bilder som passar väl till texten och fördjupar innehållet finns med.
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop.
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop. Rubrik, ingress och text finns.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts, eller att texten har ett tydligt fokus på ämnet. Rubrik, ingress, brödtext som är varierad och en tydlig avslutning finns.
Texten är tydlig, fokuserad och personlig. Något berättartekniskt grepp har använts och på layouten har du tänkt till. Rubrik, ingress, brödtext som är varierad och en tydlig avslutning finns och hålls ihop av en röd tråd.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett begränsat ordval, t ex saknas nyanserande ord i beskrivningar
Ordvalet i texten är till viss del varierat och anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är väl varierat och anpassat till ämnet.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Texten innehåller oftast punkt, frågetecken och utropsstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav och försök till styckeindelning har gjorts.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av liten och stor bokstav är oftast korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt sätt. Användningen av liten och stor bokstav är korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.
Tempus
Ett reportage ska till övervägande del skrivas i presens för att läsaren ska känna att det händer nu.
Fel tempus används till övervägande del
Rätt tempus används till övervägande del
Rätt tempus används genomgående, med enstaka fel
Rätt tempus används genomgående