Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

B. Svenska som andraspråk grund delkurs 2

Skapad 2018-10-11 11:14 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
I kursen kommer du att få läsa enkla texter om olika bekanta ämnen som är anpassade efter situation och mottagare. Du kommer också få sammanfatta, tolka, analysera, reflektera, diskutera, samla information och skriva olika slags texter med olika syften och mottagare. Du kommer få lyssna och samtala om bekanta ämnen och redovisa både muntligt och skriftligt.

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera innehållet.
 

Moment:

- Digital kompetens

- Olika genrer (beskrivande, instruerande, diskuterande/argumenterande, berättande, reflekterande)

- Litteratur (prosa och lyrik)

- Novellanalys

- Bokrecension/Författare

- Källhantering och källkritik

- Muntlig presentation (samhälle/kultur/tradition)

- Muntligt berättande (radio, tv, video, youtube)

- Media (krönika, reportage, kåseri, insändare)

- Hörförståelse (studieplattform, radio, tv, video, youtube)

- Läsförståelse

- Kamratrespons

- Värdegrund

- Självskattning

 

Litteratur:
Asker, Kristina, Grundhjulet, Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning (2017), Sanoma Utbildning AB, Stockholm

Asker, Kristina och Holm, Ewa, Grundhjulet Övningsbok i grammatik, Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning (2018), Sanoma Utbildning AB, Stockholm

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv
  SvA  -
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier och för att anpassa läsningen till textens form, innehåll och syfte. Att urskilja tydliga budskap i texter.
  SvA  -
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras syfte, mottagare, typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  SvA  -
 • Olika sätt att disponera, redigera och bearbeta texter, till exempel att förtydliga en texts innehåll med hjälp av inledning och avslutning. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  -
 • Språkets struktur, till exempel sats- och meningsbyggnad, tempus och textbindning.
  SvA  -
 • Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  SvA  -
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att uttrycka sin åsikt samt ställa följdfrågor.
  SvA  -
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga presentationer och muntligt berättande, till exempel stödord, bilder och digitala verktyg.
  SvA  -
 • Uttal, betoning och satsmelodi.
  SvA  -
 • Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande, till exempel instruktioner, enkla reportage och insändare samt hur texternas innehåll kan organiseras.
  SvA  -
 • Sakprosatexters typiska språkliga drag.
  SvA  -
 • Modern skönlitteratur och annan fiktion som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  -
 • Skönlitterära texters budskap, språkliga drag och innehåll.
  SvA  -
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter.
  SvA  -
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel stödord, tankekartor och andra sätt att gruppera och associera information eller ett innehåll.
  SvA  -
 • Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv
  SvA  -
 • Nyanser, värdeladdning och betydelseomfång i vardagliga ord och begrepp.
  SvA  -
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk samt skillnader i språkanvändning beroende på syfte och mottagare, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt meddelande och en platsansökan.
  SvA  -
 • Skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk, till exempel mellan språkens ljud- och skriftsystem.
  SvA  -
 • Olika sätt att söka, välja, värdera, kritiskt granska och använda sig av information från internet och andra källor.
  SvA  -
 • Källkritik. Hur avsändaren påverkar innehållet.
  SvA  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
  SvA  E
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från någon anvisad källa och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap. Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning samt viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E
 • Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
  SvA  C
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från någon anvisad källa och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap. Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C
 • Eleven kan med en relativt väl fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning samt relativt god anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  C
 • Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till textsammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
  SvA  A
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från någon anvisad källa och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera olika texttyper och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga och förstärka sina texters budskap. Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A
 • Eleven kan med en väl fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett väl fungerande sätt. Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning samt god anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: