👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt Tusen gånger starkare 2018

Skapad 2018-10-11 13:15 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Läsförståelse

Innehåll

Vi kommer tillsammans att läsa "Tusen gånger starkare". Varje vecka ska ni läsa fyra kapitel hemma. Till viken dag vad ska vara läst hittar ni här nedanför. Varje vecka får ni också ett antal citat (meningar) ur boken som ni ska tänka till kring. Jag kommer att hjälpa er mycket i början så att ni kommer in i reflekterandet (tänkandet). 

Varje torsdag kommer ni att på olika sätt redovisa era tankar kring meningarna.

Veckoläxa torsdag-torsdag och vi läser enligt följande: 

25/10: kap 1-4

8/11: kap 5-8

15/11: kap 9-12

22/11: kap 13-16

29/11: kap 17-20

6/12: kap 21-25

11+13/12: BEDÖMNING. Bedömningen kommer att vara skriftlig och utgå från generella frågeställningar som ska reflekteras kring.

Varje vecka ska du:

 • Läsa de fyra kapitlena som står till datumet. 
 • Skriva ner dina tankar om meningarna i din läslogg.
 • På torsdagslektionen kunna diskutera dina tankar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Läslogg och bedömning 11+13/12

Rubrik 1

E
C
A
Läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur som passar din ålder. I din läslogg visar du att du har grundläggande läsförståelse genom att du kan återge textens innehåll och på ett enkelt sätt beskriva huvudproblemet i boken.
Du kan läsa skönlitteratur som passar din ålder. I din läslogg visar du att du har god läsförståelse genom att du kan återge textens innehåll och på ett tydligt sätt beskriva huvudproblemet i boken.
Du kan läsa skönlitteratur som passar din ålder. I din läslogg visar du att du har mycket god läsförståelse genom att du kan återge textens innehåll och på ett välutvecklat sätt beskriva huvud-problemet i boken genom att motivera dina åsikter och ge ex ur boken.
Tolka, reflektera
Du har funderat över bokens budskap och tolkar det på ett enkelt sätt. Du visar att du kan ge ett enkelt omdöme om innehållet i en bok.
Du har funderat över bokens budskap och tolkar det genom att föra ett tydligt resonemang. Du visar att du kan ge ett utvecklat omdöme om innehållet i en bok genom att du motiverar dina åsikter ordentligt.
Du förmedlar bokens budskap och tolkar det genom att föra ett väl grundat resonemang. Du visar att du kan ge ett välutvecklat omdöme om innehållet i en bok genom att du t ex formulerar dig väl, motiverar dina åsikter och analyserar händelser.
Språk
Språket i din läslogg innehåller till viss del varierad meningsbyggnad och enkel textbindning (sättet du bygger meningar på).
Språket i din läslogg innehåller varierad meningsbyggnad och utvecklad textbindning genom att du använder olika sambandsord (fastän, sedan, eftersom).
Språket i din läslogg innehåller en genomtänkt och varierad meningsbyggnad och välutvecklad textbindning samt ett säkert ordval.