Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet 18/19 Del 1.

Skapad 2018-10-11 13:41 i Testförskola Unikum Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Läslyftet i förskolan syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Innehåll

Avdelning

Gula avdelningen.

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål 

1 Högläsning.

Nuläge

Läsning har varit prioriterat på avdelningen. Vi arbetar i smågrupper där vi läser olika böcker. Vi introducerar texter och böcker till barnen. Börja använda oss av biblioteket mera.  

Utveckling pågår när barnen

Är delaktiga i sagan och kan komma ihåg sagan som läst. Har tankar och funderingar.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Att göra bildpromenader i böcker där barnen får reflektera över vad de ser och vad vi läser. Funderar vad bilden säger.

Visa att det är roligt med böcker. Använd rekvisita, ändra tonfall och röstläge. Dela in barnen i grupper. 

Alla i arbetslaget har tagit del av informationen och materialet från skolverket. 

Så här ska vi följa upp

Visa att det är roligt med böcker, att göra bildpromenader och låta barnen fundera och reflektera över vad vi läser. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentars rutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: