Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den tidigmoderna tiden

Skapad 2018-10-11 14:09 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Historia
Under den tidigmoderna perioden (1450-1700) så förändras världsbilden genom olika vetenskapliga upptäckter men också genom sökandet efter nya handelsvägar. Den geocentriska världsbilden introducerades och nya kontinenter som Amerika upptäcktes. Det var också under denna period som reformationen genomfördes och nationalstaterna blir allt starkare - ofta med en enväldig kung. I det här momentet kommer ni dels att arbeta i grupper med de olika nationalstaterna för att sedan redovisa i tvärgrupper och dels fördjupa er i en händelse under stormaktstiden genom att skriva två olika brev utifrån två olika perspektiv.

Innehåll

Planering

7/10 Europa upptäcker världen s. 110-116

Diskutera fråga 5 (s. 116)

Arbeta med olika källor från tiden

Texter till uppgiften: Behandlingen av indianerna

Frågor till uppgiften: Behandlingen av indianerna

13/10 Reformationen s. 119-121

Reformationen

Se filmen "Luther" 

14/10 Se klart filmen "Luther"

20/10 Nationalstaterna - grupparbete s. 122-132

Grupparbete nationalstater

Grupper: Storbritannien (Linnea, Freja, Bianca) Frankrike (Love, Eric, Emy, Tyra) Osmanska riket (Mahmoud, Albin, Jonathan, Lucas)

Nederländerna (Emelie, Nathalie, Isa, Lova) Spanien (Valentina, Cornelia, Tindra) Tyskromerska riket (Ewelina, Madeleine, Gabriela)

21/10 Nationalstaterna - tvärgruppsredovisningar

Mall för diskussioner i tvärgrupper

Tvärgrupper: 

1- Linnea, Eric, Albin, Emelie, Valentina, Ewelina, Lova

2- Freja, Love, Mahmoud, Isa, Cornelia, Lucas, Madeleine

3- Bianca, Emy, Tyra, Jonathan, Nathalie, Tindra, Gabriela 

3/11 Stormaktstiden s. 133-143

P.P Stormaktstiden

Ta reda på mer om drottning Kristina

4/11 Stormaktstiden s. 143-147

Karl XII:s likfärd

Analysera målningen - historiebruk

10/11 Historieperspektiv - vilken historia är det som berättas?  

Börja på skrivuppgiften

Historiska brev

11/11 Skriv historiska brev

18/11 Skriv historiska brev

24/11 Skriv klart de båda breven samt den förklarande texten och lämna in på Unikum.

 

Uppgifter

  • Historieuppgift - brevskrivning utifrån olika perspektiv

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
    His  -
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
    His  -

Matriser

His
Historia - perspektiv

E
C
A
Förändringsprocesser
Eleven kan översiktligt redogöra för händelser och personer under olika tidsperioder.
Eleven kan utförligt redogöra för händelser och personer under olika tidsperioder.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för händelser och personer under olika tidsperioder.
Begrepp och perspektiv
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: