Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall Skånhälla

Skapad 2018-10-11 14:51 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 1 – 6 Svenska
En kortfattad text som beskriver vad planeringen för årskursen eller ett arbetsområde ska innehålla. Här skulle man också kunna förtydliga hur lång tid som arbetsområdet sträcker sig över.

Innehåll

Rubrik - Ändra "kopia av planeringsmall Skånhälla" till arbetsområdet som planeringen syftar till. (ex. Matematik/taluppfattning Skånhällaskolan, årskurs 4, ht-18 + ta bort denna text)

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • Skriv gärna kortfattat i punktform. Titta på syftestexten och skriv så barnen förstår.
 • ex.formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • ex.förklara hur du har tänkt och hur andra har tänkt

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

 • skriv helst med egna ord vad ni ska jobba med. Titta i det centrala innehållet.
 • ex.taluppfattning
 • problemlösning
 • likhetstecknet

Hur ska vi arbeta? 

Ex. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar utifrån läroböcker, filmer mm. Ni kommer att arbeta enskilt ibland, par ibland men också i grupp (EPA). (Här kan man ev ta med barnens tankar och funderingar kring hur de önskar jobba. Tänk igenom vilken elevgrupp du har, vilka särskilda anpassningar som finns mm)

Bedömning (Kunskapskrav)

Här ska du skriva hur bedömningen kommer att gå till (skriven text, muntligt, problemlösande aktivitet etc.) och vad du kommer att bedöma i elevernas arbete. Viktigt att beskriva vad det är i elevernas arbete som ska bedömas, och inte att beskriva vad eleverna ska göra.

 • Hur tydliggör och konkretiserar vi kunskapskraven för eleverna så att de blir medvetna om vad de bedöms mot?
 • Man kan använda en lärandematris eller i årskurs 6 en kunskapskravsmatris

Eller så hoppar man matrisen (kanske på låg) och skriver kommentarer istället efter att området är avslutat.

Stödfrågor:

Du har följande förmågor/kunskaper....

Du behöver utveckla....

Jag som lärare kan hjälpa dig genom att....

Du behöver tänka på att.....

 

Matriser

Sv
Matris taluppfattning & problemlösning årskurs 4

Jag...

>>>>>
>>>>>
>>>>>
löser enkla matematiska problem
 • Ma  E 6
Jag prövar själv en stund men ger upp ibland.
Jag prövar gärna mer än ett sätt innan jag kanske väljer att arbeta med någon annan eller få lite hjälp.
Jag vill gärna lösa problemet själv först genom att testa olika sätt.
resonerar
Jag kan berätta och rita hur jag tänkt.
Jag kan berätta, rita och visa med symboler.
Jag kan berätta, rita, visa med symboler, använda tabeller och grafer när jag förklarar.
beskriver hur jag gör
 • Ma  E 6
Jag kan ibland visa ganska tydligt hur jag gör.
Jag kan ofta visa tydligt hur jag gör.
Jag är nästan alltid tydlig när jag beskriver hur jag gör.
funderar över om resultatet är rimligt.
Jag försöker och kan ibland motivera om svaren är rimliga.
Jag har ofta koll på om ett svar är rimligt eller inte.
Jag har bra koll på rimligheten när jag löser uppgifter.
använder metoder
 • Ma  E 6
Jag försöker räkna ut med hjälp av huvudräkning.
Jag räknar ofta rätt när jag huvudräknar.
Jag behärskar huvudräkning på ett bra sätt.
förstår vissa begrepp
 • Ma  E 6
Siffra? Tal? Positionssystemet? Talsorter? Tallinje? Likhetstecken? Jag förstår några.
Siffra? Tal? Positionssystemet? Talsorter? Tallinje? Likhetstecken? Jag förstår de flesta.
Siffra? Tal? Positionssystemet? Talsorter? Tallinje? Likhetstecken? Jag förstår alla.
kan
Jag försöker men tycker det är lite svårt att storleksordna hela tal upp till 10 000.
Jag klarar ofta att storleksordna hela tal upp till 10 000.
Jag kan storleksordna hela tal upp till 10 000.
kan
Jag försöker och kan ibland sätta ut hela tal på en tallinje.
Jag har ofta rätt när jag sätter ut hela tal på en tallinje.
Jag kan sätta ut hela tal på en tallinje.

Sv
Kemi 4-6

E
C
A
Samtal och diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter i diskussioner som rör energi, teknik, miljö, och samhälle.
-Du kan diskutera på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
-Du kan diskutera på ett sätt som för diskussionerna framåt.
-Du kan diskutera på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Värdera informationen
förmåga att resonera om informationens och källornas användbarhet
-Du kan föra enkla resonemang.
-Du kan föra utvecklade resonemang.
-Du kan föra välutvecklade resonemang.
Använda informationen
förmåga att anpassa informationen till sammanhanget vid användning av den i diskussioner, skapande av texter och andra framställningar.
-Du gör viss anpassning till sammanhanget.
-Du gör relativt god anpassning till sammanhanget.
-Du gör god anpassning till sammanhanget.
Genomföra & planera
förmåga att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
-Du kan formulera med viss vägledning enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
-Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
-Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
förmåga att använda utrustning i undersökningarna
-Du kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
-Du kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
-Du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Utvärdera undersökning
förmåga att jämföra resultaten och resonera om likheter och skillnader och vad det kan bero på samt förmåga att förbättra undersökningen
-Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader samt bidra till förslag kring förbättringar.
-Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
-Du kan föra väl utvecklade resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
förmåga att göra dokumentationer av undersökningar med text och bild
-Du kan göra enkla dokumentationer.
-Du kan göra utvecklade dokumentationer.
-Du kan göra välutvecklade dokumentationer.
Kunskaper
förmåga att visa kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang
-Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
-Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
-Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Föra resonemang om naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning
förmågan att se egenskaper och uppbyggnad hos luft och vatten
-Du kan föra enkla resonemang.
-Du kan föra utvecklade resonemang.
-Du kan föra välutvecklade resonemang.
Föra resonemang om hållbar utveckling
förmåga att förklara och visa samband kring mat, bränslen, kemikalier och andra produkter
-Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
-Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
-Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Naturvetenskapliga upptäckter
-Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.
-Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.
-Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: