Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historisk översikt med valfri fördjupning från Förhistorien till tidigmodern tid. GL18-1

Skapad 2018-10-11 15:18 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Du kommer att få kunskap om den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv: Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden och tidigmodern tid För varje epok studerar vi några utvalda händelser, personer och förändringsprocesser Du kommer att få fördjupad kunskap kring en valfri händelse, person eller förändringsprocess från någon av epokerna

Innehåll

Tidsplan:

v. 36-37

Tidslinje över förhistorisk tid fram till modern tid

Vad är historia? Epokindelning  - Uppgift

 

v.38

APL

 

v.39

APL

 

v.40

Inställd lektion pga sjukdom

Medeltiden

Genomgång och uppgift som löses under lektionerna

(läroboken s. 40 - 51)

 

v. 41

Förhistorisk tid och forntiden -genomgång och diskussionsuppgift

(Läroboken s. 15-24)

 

v. 42

Antiken genomgång och uppgift: Vilka spår finns det från Antiken idag?

(Läroboken s.24 - 30)

 

v. 43

Tidigmodern tid

genomgång och uppgift som löses under lektionerna

(läroboken s. 54 - 63)

 

 v. 44 höstlov

 

v. 45

Gör färdigt din tidslinje och sök info inför din fördjupning. Bestäm om du vill redovisa dina kunskaper i form av en skriftlig inlämningsuppgift eller en muntlig redovisning.

 

v.46

Arbete med fördjupning och tidslinjen

 

v.47

Arbete med fördjupning och tidslinjen

Deadline för inlämningsuppgift

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
    His  -
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
    His  -

Matriser

His
Historisk översikt med valfri fördjupning från Förhistorien till tidigmodern tid

E
C
A
Tidslinje
Du kan placera in tidsepokerna på en tidslinje i kronologisk ordning. För varje epok kan du ange ungefär mellan vilka årtal epoken varar. För varje epok kan du ange tre händelser, personer eller förändringsprocesser som du tycker är viktiga att känna till.
Du kan placera in tidsepokerna på en tidslinje i kronologisk ordning. För varje epok kan du ange ungefär mellan vilka årtal epoken varar. För varje epok kan du ange och redogöra för tre företeelser (händelser, personer eller förändringsprocesser) som du tycker är viktiga att känna till och
Du kan placera in tidsepokerna på en tidslinje i kronologisk ordning. För varje epok kan du ange mer exakt mellan vilka årtal epoken varar. För varje epok kan du ange och redogöra mer utförligt och nyanserat för tre företeelser (händelser, personer eller förändringsprocesser) som du tycker är viktiga att känna till.
Fördjupning
Du kan redogöra översiktligt för en händelse, person eller förändringsprocess från en av de studerade epokerna. Du kan redogöra översiktligt för vad som hände och orsaker och konsekvenser till skeendet. Du kan redogöra översiktligt för händelsens, personens eller förändringsprocessens betydelse för olika skeenden. Du kan redogöra översiktligt för händelsens, personens eller förändringsprocessens samband med vår egen tid
Du kan redogöra utförligt för en händelse, person eller förändringsprocess från en av de studerade epokerna. Du kan redogöra utförligt för vad som hände och orsaker och konsekvenser till skeendet. Du kan redogöra utförligt för händelsens, personens eller förändringsprocessens betydelse för olika skeenden. Du kan redogöra utförligt för händelsens, personens eller förändringsprocessens samband med vår egen tid
Du kan redogöra utförligt och nyanserat för en händelse, person eller förändringsprocess från en av de studerade epokerna. Du kan redogöra utförligt och nyanserat för vad som hände och orsaker och konsekvenser till skeendet. Du kan redogöra utförligt och nyanserat för händelsens, personens eller förändringsprocessens betydelse för olika skeenden. Du kan redogöra utförligt och nyanserat för händelsens, personens eller förändringsprocessens samband med vår egen tid
Källor
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: