Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4-5

Skapad 2018-10-11 16:24 i Röselidsskolan Lerum
Grundskola 4 – 5 Musik
I musikämnet kommer du att få både teoretiska och praktiska kunskaper. Här är en tvåårsplanering med tillhörande matris.

Innehåll

Genom musikundervisningen ska eleven få möjlighet att utveckla sin förmåga att

 • sjunga och spela tillsammans med andra i olika musikaliska former och genrer 
 • sjunga några av våra vanligaste traditionella sånger samt barnvisor  
 • härma och skapa rörelser, rytmer, ljud och toner 
 • tillsammans skapa musik  
 • känna igen instrument ur alla instrumentgrupper 
 • känna igen, förstå och musicera efter musiksymboler och noter
 • ackompanjera på ett ackordinstrument
 • prata om sitt eget samt andras musicerande
 • beskriva hur musik påverkar oss
 • ge exempel på karaktärsdrag samt olika genrer
 • använda sig av ord och begrepp som har med musikämnet att göra

Passen innehåller därför

 • gemensam sång 
 • musiklyssning och reflektion kring musiken 
 • rörelsesånger och musiklekar  
 • spel på rytminstrument
 • spela efter symboler och noter
 • gitarrundervisning
 • teoretiska musikkunskaper  
 • demonstration av instrument ur alla instrumentgrupper 
 • presentation av olika musikgenrer och vad som karaktäriserar dem
 • inövning och framförande av musik inför publik 
 • redovisning av teoretiska kunskaper skriftligt

Bedömning utgår ifrån elevens förmåga att

 • delta i och utföra gemensamma sång och rörelsemoment 
 • delta i och spela på rytminstrument  
 • ackompanjera på ett ackordinstrument.
 • uttrycka sig om musikupplevelser
 • beskriva hur musik kan påverka oss
 • urskilja olika olika genrer och deras karaktärsdrag
 • ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper

Matriser

Mu
Visade kunskaper

Har ännu inte visat
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Sjunga
Elven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Ackompanjera
Eleven bidrar med ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Musicera
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med timing.
Eleven sjunger och spelar på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Reflektion om musicerande
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Analysera och samtala
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Omvärlden
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrumentkännedom
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: