Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 2 - Ekologi

Skapad 2018-10-11 19:51 i Rodengymnasiet Norrtälje
Livets mångfald - Ekologi - MIljö
Gymnasieskola Naturkunskap
I detta moment kommer vi att arbeta med livets mångfald och ekologi samt hur vi människor påverkar naturen omkring oss och hur vi kan agera för att minska vår påverkan.

Innehåll

 

Livets mångfald – Ekologi - Miljö

 

Det myllrar av liv i jord, luft och vatten. Levande varelser finns i många olika former, från enkla bakterier till dig själv som just nu sitter och läser denna planering. Varje dag hittar forskare världen runt nya arter.

 

Ekologi är läran om samspelet i naturen. Du kommer att arbeta med naturtyper, växter, djur och hur de samverkar med varandra och den miljö de befinner sig i. Detta område är viktigt för att du skall kunna ta ställning i frågor som rör olika livsformer och naturtyper. Du kommer att få lära dig viktiga begrepp inom ekologin, som hjälper dig att förstå hur samspelet i naturen fungerar och vad som krävs för att liv ska kunna finnas.

 

Vi människor liknar på många sätt andra djur, men vi använder naturen på vårt eget sätt. Vi gör om ekosystemen så att de ska passa oss när vi odlar och bygger städer och vägar. Vad kan konsekvenserna bli och hur kan man ”leva” för att så lite som möjligt inverka på jordens naturliga ekosystem?

 

Kursmål som skall ha uppnåtts efter avslutat arbetsområde

  • Veta vad som kännetecknar liv
  • Känna till ekologiska begrepp som t.ex. ekosystem, ekosystemtjänster och ekologisk nisch.
  • Känna till förklaringsmodellerna näringskedja, näringsväv och energipyramid.
  • Kunna beskriva naturliga ämneskretslopp och energiflöden.
  • Känna till minst ett verkligt ekosystem och kunna redogöra för hur det är uppbyggt och vilka samband som finns i detta ekosystem

 

 

 

Arbetssätt

 

Arbetet kommer att pågå från och med v. 42 och sträcka sig till ungefär v. 47 och behandlar delar av kapitel 2 och 4 i kursboken. För noggrannare planering, se kursmaterial på kursens förstasida.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Prov - Ekologi och miljö

  • Lektionslogg

Matriser

Nak
Ekologi och hållbar utveckling - prov

Prov i ekologi och hållbar utveckling

  • Nak  -   Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  • Nak  -   Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp kort svar
Uppgift 1 och 2 E- nivå
Saknar förståelse för begrepp inom området och behöver komplettera
Visar grundläggande förståelse för begreppen inom området
Visar bra förståelse för begreppen inom området
-
Begrepp med förklaring
Uppgift 3 och 4 E - C nivå
Saknar förståelse för begrepp inom området och behöver komplettera
Visar grundläggande förståelse för begreppen inom området och kan förklara grundläggande hur allt hänger ihop
Visar utmärkt förståelse för begreppen inom området och kan resonera utförligt för hur dessa kan sättas in i sammanhang.
-
Hållbar utveckling och resonemang
Uppgift 5 E - A nivå
Når inte upp till målen och behöver komplettera
Du ger några utförliga exempel på hur momentet kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar du enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Du ger några utförliga exempel på hur momentet kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar du välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Individ och samhälle och resonemang
Uppgift 5 E - A nivå
Når inte upp till målen och behöver komplettera
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: